مقاله اثر مقادير کود نيتروژن و پتاسيم بر کارايي مصرف نيتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه گيلان

مقاله اثر مقادير کود نيتروژن و پتاسيم بر کارايي مصرف نيتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه گيلان

… دانلود …

مقاله اثر مقادير کود نيتروژن و پتاسيم بر کارايي مصرف نيتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه گيلان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر مقادير کود نيتروژن و پتاسيم بر کارايي مصرف نيتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه گيلان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر مقادير کود نيتروژن و پتاسيم بر کارايي مصرف نيتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر مقادير کود نيتروژن و پتاسيم بر کارايي مصرف نيتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه گيلان :

تعداد صفحات : 14

به منظور بررسی اثر مقادیر کود پتاسیم و نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن و عملکرد دانه کلزا (هیبرید هایولا 401) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در اراضی شالیزاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت به مدت دو سال زراعی (89 -1387) اجرا گردید. دراین آزمایش دو عامل مقادیر کود پتاسیم خالص در 3 سطح 40، 60 و 80 کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم و کود نیتروژن خالص در 4 سطح صفر،180، 240 و 300 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره به عنوان تیمارهای مورد بررسی منظور شدند. صفات مهم زراعی از قبیل کارایی مصرف نیتروژن، کارایی زراعی نیتروژن، درصد روغن، عملکرد دانه و روغن مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین مقادیر کود پتاسیم و نیتروژن از نظر کارایی مصرف نیتروژن، کارایی زراعی نیتروژن، عملکرد دانه و روغن و درصد روغن تفاوت معنی‌داری وجود داشت. بین مقادیر پتاسیم، میزان 60 و 80 کیلوگرم در هکتار بیشترین کارایی مصرف (با میانگین 39/10 و 20/10 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن)، کارایی زراعی (92/6 و 73/6 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن) و عملکرد دانه (2699 و 2641 کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص دادند و در یک گروه قرار گرفتند. در بین مقادیر نیتروژن نیز مصرف 180 و 240 کیلوگرم در هکتار بیشترین کارایی زراعی به ترتیب با میانگین 92/8 و 07/9 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن را دارا بودند. بیشترین درصد روغن متعلق به تیمار مصرف 40 کیلوگرم در هکتار پتاسیم (17/42 درصد) و تیمار شاهد بدون کود نیتروژن (92/43 درصد) بود. براساس نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که مقدار 60 کیلوگرم در هکتار پتاسیم و میزان 240 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار باعث تأمین نیاز کودی و کمک به افزایش عملکرد و کارآیی مصرف کود نیتروژن در گیاه کلزا می‌شود.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله اثر مقادير کود نيتروژن و پتاسيم بر کارايي مصرف نيتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه گيلان روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله اثر مقادير کود نيتروژن و پتاسيم بر کارايي مصرف نيتروژن و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه گيلان