بررسي هيستوپاتولوژيك گاليك اسيد بر سلول هاي پوركينژ موش صحرايي متعاقب مسموميت با تري متيل تين

بررسي هيستوپاتولوژيك گاليك اسيد بر سلول هاي پوركينژ موش صحرايي متعاقب مسموميت با تري متيل تين

… دانلود …

بررسي هيستوپاتولوژيك گاليك اسيد بر سلول هاي پوركينژ موش صحرايي متعاقب مسموميت با تري متيل تين دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي هيستوپاتولوژيك گاليك اسيد بر سلول هاي پوركينژ موش صحرايي متعاقب مسموميت با تري متيل تين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي هيستوپاتولوژيك گاليك اسيد بر سلول هاي پوركينژ موش صحرايي متعاقب مسموميت با تري متيل تين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي هيستوپاتولوژيك گاليك اسيد بر سلول هاي پوركينژ موش صحرايي متعاقب مسموميت با تري متيل تين :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم اعصاب شفاي خاتم

تعداد صفحات : 8

مقدمه: مطالعات متعدد نقش حمایت كننده عصبی گالیك اسید را به عنوان یك آنتی اكسیدان قوی نشان داده است. از طرف دیگر، تری متیل تین یك تركیب ارگانوتین متیله شده است كه دژنراسیون نورونی در مغز انسان و جوندگان را القاء می كند. این مطالعه اثرات گالیك اسید بر وزن مرطوب مخچه، نسبت وزن مخچه به كل مغز و تعداد سلول های پوركینژ در فولیای IV،V و VIدر مغز موش های صحرایی مسموم شده با تری متیل تین را مورد بررسی قرار داد.مواد و روش ها: 50 موش صحرایی نر بالغ نژاد اسپراگ داولی به پنج گروه تقسیم شدند: كنترل ، گروه TMT+Saline دریافت كننده سالین بعد از مسمومیت با TMT (م8 میلی گرم/كیلوگرم/وزن بدن) و همچنین گروه های TMT+GA100،TMT+GA50 و TMT+GA200. حیوانات 50، 100 و 200 میلی گرم/كیلوگرم وزن بدن گالیك اسید را 7 روز قبل و 7 روز بعد از تجویز تری متیل تین دریافت نمودند. سرانجام از طریق پرفیوژن قلبی موش های صحرایی كشته شدند و وزن كل مغز و مخچه اندازه گیری شد و سپس تجزیه و تحلیل آسیب شناسی انجام شد.یافته ها: وزن مرطوب مخچه به طور معنی داری در گروه TMT+Saline در مقایسه با كنترل كاهش یافت و در موش های صحرایی درمان شده با گالیك اسید در مقایسه با گروه TMT+Saline افزایش داشت. با این حال نسبت وزن میانگین مخچه به كل مغز در گروه های مختلف، متفاوت نبود. تعداد سلول های پوركینژ در فولیای خاص در موش های صحرایی درمان شده با گالیك اسید در مقایسه با گروه TMT+Saline به طور معنی داری افزایش یافت.نتیجه گیری: داده های ما نشان داد كه گالیك اسید سمیت TMT را كاهش داده است و احتمالا از طریق ویژگی های آنتی اكسیدانی و حفاظت عصبی با آسیب های مخچه در ارتباط بوده است.

كلید واژه: مخچه، تركیبات ارگانوتینی، پلی فنول ها

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي هيستوپاتولوژيك گاليك اسيد بر سلول هاي پوركينژ موش صحرايي متعاقب مسموميت با تري متيل تين وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي هيستوپاتولوژيك گاليك اسيد بر سلول هاي پوركينژ موش صحرايي متعاقب مسموميت با تري متيل تين