تحليل کانوني رابطه بين جهت گيري مذهبي و باورهاي غيرمنطقي در سالمندان

تحليل کانوني رابطه بين جهت گيري مذهبي و باورهاي غيرمنطقي در سالمندان

… دانلود …

تحليل کانوني رابطه بين جهت گيري مذهبي و باورهاي غيرمنطقي در سالمندان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحليل کانوني رابطه بين جهت گيري مذهبي و باورهاي غيرمنطقي در سالمندان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحليل کانوني رابطه بين جهت گيري مذهبي و باورهاي غيرمنطقي در سالمندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحليل کانوني رابطه بين جهت گيري مذهبي و باورهاي غيرمنطقي در سالمندان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات روانشناسي باليني

تعداد صفحات : 21

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است. با در نظر داشتن نیازهای خاص این دوران، توجه به جهت گیری مذهبی و باورهای غیرمنطقی در سالمندان امر بسیار مهمی است. با توجه به اهمیت این سازه در حفظ و ارتقای بهداشت افراد، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی با باورهای غیرمنطقی در سالمندان ساکن آسایشگاه کهریزک انجام گرفت. تمامی سالمندان ساکن آسایشگاه کهریزک در سال 93 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 100 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت انفرادی به پرسشنامه 21 سوالی جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه 40 سوالی باورهای غیرمنطقی جونز پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. تحلیل کانونی نتایج نشان داد که در بین متغیرهای باورغیرمنطقی جهت گیری مذهبی بیرونی، متغیر درماندگی در برابر تغییر (r=-0.26، P<0.05) و متغیر بی مسوولیتی هیجانی (r=-0.33، P<0.05) رابطه مثبت معنی دار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که جهت گیری مذهبی بیرونی 0.62 باورهای غیر منطقی را تبیین می کنند. هم چنین بین متغیرهای باورغیرمنطقی جهت گیری مذهبی درونی، متغیر درماندگی در برابر تغییر (r=-0.68، P<0.001)، متغیر توقع تایید دیگران (r=-0.40، P<0.001)، متعیر اجتناب از مشکل (r=-0.56، P<0.00) متغیر بی مسوولیتی هیجانی (r=-0.57، P<0.001) رابطه منفی معنی دار دارد. هم چتین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی 0.42 باورهای غیر منطقی را تبیین می کنند.

كلید واژه: جهت گیری مذهبی، باورهای غیرمنطقی، سالمندان

اینک شما با جستجوی تحليل کانوني رابطه بين جهت گيري مذهبي و باورهاي غيرمنطقي در سالمندان وارد صفحه فروش فایل دانلودی تحليل کانوني رابطه بين جهت گيري مذهبي و باورهاي غيرمنطقي در سالمندان شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

تحليل کانوني رابطه بين جهت گيري مذهبي و باورهاي غيرمنطقي در سالمندان