بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر

بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر

… دانلود …

بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس جهاني و اولين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر پرداخته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان بوشهر بودند که تعداد کل آنها 195نفر که از بین آنها با توجه به فرمول کوکران 129 نفر به عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهایجمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون ) 1973 ( و بهره وری سازمانی آچیو ) 1987 ( می باشد. یافته ها نشان داد بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور استان بوشهر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بینابعاد هشتگانه کیفیت زندگی کاری )حقوق و دستمزد منصفانه، محیط کار ایمن و بهداشتی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، یکپارچگی اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی( و بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور استان بوشهر رابطه چندگانه معناداری وجود دارد

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي رابطه ابعاد کيفيت زندگي کاري با بهره وري کارکنان دانشگاه پيام نور استان بوشهر