اثر اسيدوز متابوليکي ناشي از تمرينات ورزشي استقامتي و تناوبي شديد بر شاخص هاي برگشت پذيري استخوان زنان ميانسال

اثر اسيدوز متابوليکي ناشي از تمرينات ورزشي استقامتي و تناوبي شديد بر شاخص هاي برگشت پذيري استخوان زنان ميانسال

… دانلود …

اثر اسيدوز متابوليکي ناشي از تمرينات ورزشي استقامتي و تناوبي شديد بر شاخص هاي برگشت پذيري استخوان زنان ميانسال دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر اسيدوز متابوليکي ناشي از تمرينات ورزشي استقامتي و تناوبي شديد بر شاخص هاي برگشت پذيري استخوان زنان ميانسال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر اسيدوز متابوليکي ناشي از تمرينات ورزشي استقامتي و تناوبي شديد بر شاخص هاي برگشت پذيري استخوان زنان ميانسال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر اسيدوز متابوليکي ناشي از تمرينات ورزشي استقامتي و تناوبي شديد بر شاخص هاي برگشت پذيري استخوان زنان ميانسال :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنگره ملي زنان موفق ايران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اسیدوزمتابولیکی ناشی ازتمرینات استقامتی وتناوبی بر شاخص های برگشت پذیری وسطوح گازهای خونی درزنان میانسال بود.بدین منظور 30 زن میانسال سالم داوطلب وغیرورزشکار بامیانگین سنی (4/91 ± 41/07) به صورت تصادفی به سه گروه تمرینات تناوبی، استقامتی وکنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها پروتکل تمرینات رابه صورت 3 جلسه درهفته که شامل 7-8 تکرار یک دقیقه ای دویدن باشدت 70-90 درصدضربان قلب بیشینه واستراحت سه دقیقه ای باشدت 35-45 درصدضربان قلب بیشینه اجراکردند. همچنین گروه تمرین استقامتی زیربیشینه پروتکل تمرینی رابه صورت 3 جلسه درهفته که شامل 30 دقیقه دویدن فزاینده باشدت 50-70 درصد ضربان قلب بیشینه بود، انجام دادند. ازگروه کنترل وگروه های تجربی درقبل وبعد ازپروتکل 6 هفته ای به منظور ارزیابی شاخص های استخوانی، میزان اسیدیته وگازهای خونی درحالت ناشتا، نمونه خونی ازورید وشریان بازویی گرفته شد. برای ارزیابی کلسیم ادراری، نمونه ادراری 24 ساعته جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازروش های آماری تحلیل واریانس یک راهه وهمبستگی پیرسون استفاده شد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که 6 هفته تمرینات ورزشی منظم موجب تحریک آلکالین فسفاتاز، جذب روده ای و بازجذب کلسیم ادراری ازتوبول های کلیه وبهبود میزان pH وغلظت بی کربنات خون می شود. لذامی توان ادعاکرد که تمرینات تناوبی شدید اثرات مطلوب تری نسبت به تمرینات استقامتی زیربیشینه روی سلول های استیوبلاست وچگالی موادمعدنی استخوان دارد.

با سلام،محصول دانلودی اثر اسيدوز متابوليکي ناشي از تمرينات ورزشي استقامتي و تناوبي شديد بر شاخص هاي برگشت پذيري استخوان زنان ميانسال آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اثر اسيدوز متابوليکي ناشي از تمرينات ورزشي استقامتي و تناوبي شديد بر شاخص هاي برگشت پذيري استخوان زنان ميانسال هدایت میشوید
اثر اسيدوز متابوليکي ناشي از تمرينات ورزشي استقامتي و تناوبي شديد بر شاخص هاي برگشت پذيري استخوان زنان ميانسال