بررسي بازده داراييها در الگوي تامين مالي شرکت ايران خودرو

بررسي بازده داراييها در الگوي تامين مالي شرکت ايران خودرو

… دانلود …

بررسي بازده داراييها در الگوي تامين مالي شرکت ايران خودرو دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي بازده داراييها در الگوي تامين مالي شرکت ايران خودرو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي بازده داراييها در الگوي تامين مالي شرکت ايران خودرو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي بازده داراييها در الگوي تامين مالي شرکت ايران خودرو :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

محل تامین منابع مالی کوتاه و بلندمدت شرکت تاثیر بالایی در ارزش شرکت دارد. هزینه منابع مالی تامینشده که به آن هزینه سرمایه نیز گفته میشود، برحسب ترکیب محل تامین منابع تعیین گردیده و ارزش شرکت را دستخوش تغییرات اساسی مینماید. یکی از اقدامات همیشگی مدیران مالی شرکتها جایگزینی منابع تامین مالی با منابعی که هزینه سرمایهشرکت را کاهش داده و درنهایت موجب افزایش ارزش شرکت میگردد، است. هدف از این تحقیق ارایه رویکردی برای یافتن الگوهای مناسب نوین تامین مالی در شرکت ایرانخودرو می باشد. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است وداده های آن با استفاده از رویکرد پس رویدادی )از طریق اطلاعات گذشته( بهدستآمده و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی، همبستگی بوده و هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است. مطابق با نتایج بازده داراییهاroa در مدل تحقیق معنادار بوده و اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته اهرم مالی دارند

اینک شما با جستجوی بررسي بازده داراييها در الگوي تامين مالي شرکت ايران خودرو وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي بازده داراييها در الگوي تامين مالي شرکت ايران خودرو شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي بازده داراييها در الگوي تامين مالي شرکت ايران خودرو