بررسي اخلاق و مسيوليت هاي اجتماعي ،از منظر مديريت علمي و مديريت اسلامي مورد مطالعه:صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران

بررسي اخلاق و مسيوليت هاي اجتماعي ،از منظر مديريت علمي و مديريت اسلامي مورد مطالعه:صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران

… دانلود …

بررسي اخلاق و مسيوليت هاي اجتماعي ،از منظر مديريت علمي و مديريت اسلامي مورد مطالعه:صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اخلاق و مسيوليت هاي اجتماعي ،از منظر مديريت علمي و مديريت اسلامي مورد مطالعه:صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اخلاق و مسيوليت هاي اجتماعي ،از منظر مديريت علمي و مديريت اسلامي مورد مطالعه:صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اخلاق و مسيوليت هاي اجتماعي ،از منظر مديريت علمي و مديريت اسلامي مورد مطالعه:صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

اخلاق بر فعالیت انسانها تاثیر قابل توجهی دارد. گرچه حاکمیت اخلاق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبههای بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسیولیتپذیری بیشتر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینههای ناشی از کنترل دارد؛ ولی از دیدگاه مسیولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیتسازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذینفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و… توفیق سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد.باید توجه داشت که رفتار غیراخلاقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد خودتحریک کرده، موجب شکست سازمان می شود.هدف از تحقیق پیش رو مقایسه اخلاق و مسیولیت های اجتماعی از نظر مدیریت علمی و مدیریت اسلامی می باشد.بدین منظور به کل کارکنان صندوق ذخیره شهرداری تهران،که تعداد آنها 50نفر بود با روش سرشماری پرسشنامه توزیع گردید.روایی پرسشنامه با روش روایی صوری مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ ؛برای پرسشنامه اخلاق و مسولیت اجتماعی از دیدگاه مدیریت اسلامی0/791و برای دیدگاه علمی0/905 محاسبه شد که مورد تایید می باشد.نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به نظر کارکنان این سازمان مدیریت علمی و اسلامی به یک میزان اخلاق و مسیولیت های اجتماعی را مورد توجه قرار داده اند

با سلام،محصول دانلودی بررسي اخلاق و مسيوليت هاي اجتماعي ،از منظر مديريت علمي و مديريت اسلامي مورد مطالعه:صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي اخلاق و مسيوليت هاي اجتماعي ،از منظر مديريت علمي و مديريت اسلامي مورد مطالعه:صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي اخلاق و مسيوليت هاي اجتماعي ،از منظر مديريت علمي و مديريت اسلامي مورد مطالعه:صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران