بررسي ميزان شيوع اختلال بدشکلي بدن در نوجوانان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر در سال1394

بررسي ميزان شيوع اختلال بدشکلي بدن در نوجوانان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر در سال1394

… دانلود …

بررسي ميزان شيوع اختلال بدشکلي بدن در نوجوانان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر در سال1394 دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ميزان شيوع اختلال بدشکلي بدن در نوجوانان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر در سال1394 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان شيوع اختلال بدشکلي بدن در نوجوانان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر در سال1394،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ميزان شيوع اختلال بدشکلي بدن در نوجوانان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر در سال1394 :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي مشاوره و سلامت روان

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سابقه و هدف : در سنین نوجوانی یکی از جنبه های مهم شکل دهنده هویت و عزت نفس افراد، ظاهر جسمانی و تصویر بدنی است این مطالعه با هدف بررسی بررسی میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر در سال اجرا شد.روش ها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است و در سال برروی نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین رشته های مختلف تحصیلی انتخاب شدند، انجام گردید. نمونه های مورد مطالعه با پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی و پرسشنامه دموگرافیک تحت بررسی قرار گرفتند و یافته ها با استفاده از نرم افزارآماری -spss و شاخص های پراکندگی و آزمونهای آماری مجذور کای و تی مستقل وAnova تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: یافته های مطالعه نشان داد، نفر(/درصد) به اختلال نگرانی از تصویر بدنی مبتلا بودند که، نفر(/ درصد) از دانشجویان دختر ونفر( / درصد) پسر بودند. مطالعه نشان داد که جنس(مونث)؛ سن؛ تجرد، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی با میزان شیوع بالاتر اختلال ارتباط دارند(/> P.(نتیجه گیری: شیوع اختلال نگرانی از تصویر بدنی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر بطور قابل ملاحظه ای بالا بود . یافته های این مطالعه می تواند بمنظور تصمیم گیری درارتقای سلامت روان دانشجویان کمک کننده باشد .

با سلام،محصول دانلودی بررسي ميزان شيوع اختلال بدشکلي بدن در نوجوانان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر در سال1394 آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي ميزان شيوع اختلال بدشکلي بدن در نوجوانان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر در سال1394 هدایت میشوید
بررسي ميزان شيوع اختلال بدشکلي بدن در نوجوانان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر در سال1394