اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش اميد به زندگي معتادان تحت درمان شهر مشهد

اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش اميد به زندگي معتادان تحت درمان شهر مشهد

… دانلود …

اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش اميد به زندگي معتادان تحت درمان شهر مشهد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش اميد به زندگي معتادان تحت درمان شهر مشهد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش اميد به زندگي معتادان تحت درمان شهر مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش اميد به زندگي معتادان تحت درمان شهر مشهد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي مشاوره و سلامت روان

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش اميد به زندگي معتادان تحت درمان شهر مشهد پرداخته است. این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی است و در زمره ی پژوهش های کاربردی قرار می گیرد، در این تحقیق از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد، جامعه آماری پژوهش حاضر به منظور انجام مطالعات میدانی شامل مراکز مراکز مشاوره و کمپهای درمان اعتیاد شهر مشهد میباشد که دارای مجوزهای رسمی بوده اند. تعداد مراکز مشاوره و کمپهای درمان اعتیاد شهر مشهد (دارای مجوزهای رسمی بهداشت و درمان) در زمان انجام این پژوهش 5عدد میباشد. همچنین با توجه به اطلاعات کسب شده از این مراکز، تعداد کل معتادان تحت درمان در کلنیک های ترک اعتیاد 62 نفر است که این میزان، تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهد که به علت حجم کم آنها تمامی نفرات (62 نفر) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و از طریق گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، در این روش هر یک از اعضاء جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن دارد. تعداد نمونه هر گروه در این پژوهش 31 نفر می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و با استفاده از پرسشنامه (پرسشنامه امید میلر (MHS ((است. به منظور بررسی داده ها و تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای آمار توصیفی مانند جداول، توزیع فراوانی، نمودارهای مناسب (هیستوگرام)، میانگین، انحراف استاندارد و از روش های آماراستنباطی، تحلیل کوواریانس و نتایج با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که مشاوره گروهی با رویکرد آموزش مهارتهای زندگی در افزایش امید به زندگی معتادان تحت درمان شهر مشهد تاثیر دارد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش اميد به زندگي معتادان تحت درمان شهر مشهد روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

اثربخشي مشاوره گروهي با رويکرد آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش اميد به زندگي معتادان تحت درمان شهر مشهد