رابطه بين بهزيستي روانشناختي و نگرش وگرايش به ارتباط قبل از ازدواج

رابطه بين بهزيستي روانشناختي و نگرش وگرايش به ارتباط قبل از ازدواج

… دانلود …

رابطه بين بهزيستي روانشناختي و نگرش وگرايش به ارتباط قبل از ازدواج دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بين بهزيستي روانشناختي و نگرش وگرايش به ارتباط قبل از ازدواج کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بين بهزيستي روانشناختي و نگرش وگرايش به ارتباط قبل از ازدواج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بين بهزيستي روانشناختي و نگرش وگرايش به ارتباط قبل از ازدواج :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج با غیر هم جنس در بین دانشجویان صورت گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی- مقطعی انجام گرفت. بدین صورت که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 100 نفر از دانشجویان انتخاب شدند که کل آزمودنی های پژوهش را تشکیل می دادند. برای بررسی از آزمون های روانشناختی ریف و نگرش و گرایش به ارتباط با جنس مخالف استفاده شد و داده ها با استفاده از روش های آماری فراوانی، درصد، آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: رابطه معکوس معناداری بین بهزیستی روانشناختی و نگرش و گرایش به ارتباط با جنس مخالف وجود دارد. نگرش و گرایش به ارتباط با جنس مخالف با همه ی زیر مقیاس های بهزیستی روانشناختی رابطه معکوس معناداری دارد. همچنین بین بهزیستی روانشناختی و نگرش و گرایش به ارتباط با جنس مخالف در میان دختران و پسران تفاوت وجود ندارد. نتیجه گیری: کمبود محبت، نیازهای همدلی و ابراز عاطفه، ناآگاهی از خود و جنس مخالف، از جمله عوامل تاثیر گذار بر افزایش نگرش و گرایش به ارتباط با جنس مخالف در بین دانشجویان است.

عنوان محصول دانلودی:رابطه بين بهزيستي روانشناختي و نگرش وگرايش به ارتباط قبل از ازدواج
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به رابطه بين بهزيستي روانشناختي و نگرش وگرايش به ارتباط قبل از ازدواج را در ادامه مطلب ببینید
رابطه بين بهزيستي روانشناختي و نگرش وگرايش به ارتباط قبل از ازدواج