بررسي رابطه توانمندسازي ساختاري و بلوغ سازماني کارکنان با بهره وري نيروي انساني در شهرداري اروميه

بررسي رابطه توانمندسازي ساختاري و بلوغ سازماني کارکنان با بهره وري نيروي انساني در شهرداري اروميه

… دانلود …

بررسي رابطه توانمندسازي ساختاري و بلوغ سازماني کارکنان با بهره وري نيروي انساني در شهرداري اروميه دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه توانمندسازي ساختاري و بلوغ سازماني کارکنان با بهره وري نيروي انساني در شهرداري اروميه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه توانمندسازي ساختاري و بلوغ سازماني کارکنان با بهره وري نيروي انساني در شهرداري اروميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه توانمندسازي ساختاري و بلوغ سازماني کارکنان با بهره وري نيروي انساني در شهرداري اروميه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر در راستای بررسي رابطه توانمندسازي ساختاري و بلوغ سازماني کارکنان با بهره وري نيروي انساني در شهرداري اروميه انجام گردیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، تحقیقی توصیفی است . جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان شهرداری شهرستان ارومیه می باشد که تعداد آنها جمعا 1066 نفر اعم از کارمند رسمی، پیمانی و کارگر رسمی و قراردادی می باشند. که برای تعیین حجم نمونه لازم از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد و نهایتا براساس محاسبات فرمولی تعداد نمونه آماری جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 282 نفر برآورد گردید که به روش تصادفی ساده تعداد نمونه مورد نظر اخذ گردید. جهت تایید یا رد فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد، نتایج بررسی حاکی آن است که توانمندسازی ساختاری رابطه معناداری با بهره وری نیروی انسانی دارد. بلوغ سازمانی رابطه معناداری با بهره وری نیروی انسانی دارد.

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي رابطه توانمندسازي ساختاري و بلوغ سازماني کارکنان با بهره وري نيروي انساني در شهرداري اروميه وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي رابطه توانمندسازي ساختاري و بلوغ سازماني کارکنان با بهره وري نيروي انساني در شهرداري اروميه