ديدگاه همدلانه دانشجويان پزشكي بر اساس مقياس همدلي جفرسون

ديدگاه همدلانه دانشجويان پزشكي بر اساس مقياس همدلي جفرسون

… دانلود …

ديدگاه همدلانه دانشجويان پزشكي بر اساس مقياس همدلي جفرسون دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ديدگاه همدلانه دانشجويان پزشكي بر اساس مقياس همدلي جفرسون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ديدگاه همدلانه دانشجويان پزشكي بر اساس مقياس همدلي جفرسون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ديدگاه همدلانه دانشجويان پزشكي بر اساس مقياس همدلي جفرسون :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اخلاق پزشكي

تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: همدلی نقش مهمی در تعامل پزشك و بیمار ایفا می كند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی دیدگاه همدلی دانشجویان پزشكی شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران در سال 1394 بوده است.مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی – مقطعی، 373 نفر از دانشجویان پزشكی شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه همدلی جفرسون، نسخه ویژه دانشجویان استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار كامپیوتری SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل گردید.ملاحظات اخلاقی: رضایت شفاهی شركت كنندگان برای شركت در پژوهش كسب و درباره بی نامی پرسشنامه ها و محرمانگی اطلاعات به آنان اطمینان خاطر داده شد.یافته ها: با توجه به دامنه امتیاز پرسشنامه همدلی (140-20)، میانگین نمرات همدلی دانشجویان پزشكی 82.94±7.08 و بالاترین میزان مربوط به بعد اتخاذ دیدگاه همدلانه 26.81±2.80 بود. بین مشخصات جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل و تخصص مورد علاقه با همدلی رابطه معناداری وجود داشت (p<0.001). میزان همدلی دانشجویان در مقطع علوم پایه بیش از دوره بالینی بود. همچنین میزان همدلی در دانشجویان زن بیشتر بود (p<0.01)، اما با دانشگاه محل تحصیل ارتباط معناداری نداشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد میزان همدلی دانشجویان پزشكی با بیماران، در طول سنوات تحصیلی متفاوت است. به گونه ای كه میزان همدلی در دانشجویان پزشكی با افزایش سن و مقطع تحصیلی كاهش می یابد. با توجه به اهمیت همدلی به عنوان یك فضیلت اخلاقی، برنامه ریزی برای تقویت همدلی با بیماران و گنجانیدن این مفهوم در كوریكولوم درسی دانشجویان پزشكی، در راستای ارتقای سلامت روانی و معنوی بیماران توصیه می گردد.

كلید واژه: همدلی، دانشجوی پزشكی، مقیاس همدلی جفرسون

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل ديدگاه همدلانه دانشجويان پزشكي بر اساس مقياس همدلي جفرسون روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

ديدگاه همدلانه دانشجويان پزشكي بر اساس مقياس همدلي جفرسون