رابطه رهبري و زمينه اخلاقي با تعهد عاطفي: نقش ميانجي گر حمايت سازماني ادراک شده

رابطه رهبري و زمينه اخلاقي با تعهد عاطفي: نقش ميانجي گر حمايت سازماني ادراک شده

… دانلود …

رابطه رهبري و زمينه اخلاقي با تعهد عاطفي: نقش ميانجي گر حمايت سازماني ادراک شده دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه رهبري و زمينه اخلاقي با تعهد عاطفي: نقش ميانجي گر حمايت سازماني ادراک شده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه رهبري و زمينه اخلاقي با تعهد عاطفي: نقش ميانجي گر حمايت سازماني ادراک شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه رهبري و زمينه اخلاقي با تعهد عاطفي: نقش ميانجي گر حمايت سازماني ادراک شده :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اخلاق در علوم و فناوري

تعداد صفحات : 10

زمینه: رهبری اخلاقی تلاش های بی دریغ رهبر در ایجاد بافت و زمینه اخلاقی برای تاثیرگذاری بر رفتار اخلاقی کارکنان و نگرش های کاری مثبت پیروان از جمله حمایت سازمانی ادراک شده، تعهد عاطفی و رفتارهای بهنجار را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری اخلاقی و زمینه اخلاقی با تعهد عاطفی با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده بود.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بودند. در پژوهش حاضر، 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های رهبری اخلاقی (10 سوال)، زمینه اخلاقی سازمان (5 سوال)، حمایت سازمانی ادراک شده (8 سوال) و مقیاس تعهد عاطفی (8 سوال) بودند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 19 و AMOS ویراست 18 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه ای در الگوی پیشنهادی نیز از روش بوت استراپ استفاده شد.یافته ها: رهبری اخلاقی و زمینه اخلاقی هم به صورت مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی گر حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد عاطفی رابطه داشتند.نتیجه گیری: آن گونه که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند، ادراک رهبری اخلاقی و ارتقا بافت و زمینه اخلاقی در سازمان با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده می تواند تاثیر چشم گیری بر نگرش های مثبت کارکنان همچون تعهد عاطفی، انگیزش شغلی و رفتارهای مولد داشته باشد.

كلید واژه: رهبری اخلاقی، زمینه اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد عاطفی

با سلام،محصول دانلودی رابطه رهبري و زمينه اخلاقي با تعهد عاطفي: نقش ميانجي گر حمايت سازماني ادراک شده آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه رهبري و زمينه اخلاقي با تعهد عاطفي: نقش ميانجي گر حمايت سازماني ادراک شده هدایت میشوید
رابطه رهبري و زمينه اخلاقي با تعهد عاطفي: نقش ميانجي گر حمايت سازماني ادراک شده