اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae

اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae

… دانلود …

اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات : 13

طی چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی روی ترکیبات گیاهی متعدد به منظور دست یابی به جایگزین های بی خطر یا کم خطر و موثرتر از حشره کش های شیمیایی برای کنترل آفات انباری انجام شده است. به همین منظور در جستجوی جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی آفت کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاهان پونه Mentha longifolia L.، جعفری مکزیکی یا معطر Tagetes minuta L. و مرمرشک Salvia macrosiphon Boiss. روی حشرات کامل شپشه برنج Sitophilus oryzae L. در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شدند. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و فاکتور های غلظت در پنج سطح، نوع گونه اسانس های گیاهی در سه سطح و زمان در دو سطح در شرایط دمایی1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60±5 درصد و تاریکی انجام شد. با افزایش غلظت و نیز با گذشت زمان، درصد تلفات افزایش یافت. هم چنین نتایج بیانگر اثر سمیت بیشتر اسانس پونه و اثر ضعیف تر اسانس مرمرشک روی حشرات مورد مطالعه بود. درصد تلفات ایجاد شده توسط اسانس پونه، جعفری معطر و مرمرشک بعد از 12 ساعت در بالاترین غلظت (25 میکرولیتر بر لیتر هوا) برای حشرات کامل شپشه برنج به ترتیب 80، 73.3 و 66.6 درصد و پس از 24 ساعت در همین غلظت درصد تلفات توسط اسانس های مذکور به ترتیب 96.6، 86.6 و 73.3 درصد ثبت گردید. مقادیر LC50 برای اسانس گیاهان پونه، جعفری معطر و مرمرشک بعد از 12 ساعت روی حشرات کامل شپشه برنج به ترتیب 8.166، 11.488 و 14.161 میکرو لیتر بر لیتر هوا و بعد از 24 ساعت به ترتیب 5.898، 7.814 و 11.068 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس گیاهان پونه، جعفری معطر و مرمرشک می توانند به عنوان منابع بیولوژیکی موثر و کم خطر جهت حفاظت غلات انبار شده از آلودگی توسط شپشه برنج به کار برده شوند.

كلید واژه: سمیت تنفسی، پونه، جعفری مکزیکی، مرمرشک، شپشه برنج

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae و بررسی کامل هدایت میشوید

اثر سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae