ديدگاه بيماران در خصوص وضعيت پاسخگويي در درمانگاه هاي سرپائي مراکز آموزشي درماني زنجان

ديدگاه بيماران در خصوص وضعيت پاسخگويي در درمانگاه هاي سرپائي مراکز آموزشي درماني زنجان

… دانلود …

ديدگاه بيماران در خصوص وضعيت پاسخگويي در درمانگاه هاي سرپائي مراکز آموزشي درماني زنجان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ديدگاه بيماران در خصوص وضعيت پاسخگويي در درمانگاه هاي سرپائي مراکز آموزشي درماني زنجان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ديدگاه بيماران در خصوص وضعيت پاسخگويي در درمانگاه هاي سرپائي مراکز آموزشي درماني زنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ديدگاه بيماران در خصوص وضعيت پاسخگويي در درمانگاه هاي سرپائي مراکز آموزشي درماني زنجان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL)

تعداد صفحات : 13

زمینه و هدف: سازمان بهداشت جهانی پاسخگویی را توانایی هر نظام سلامت در برآوردن انتظارات مشروع جمعیت برای ابعاد غیر بالینی (Non- clinical) اما تقویت کننده نظام سلامت تعریف می کند، بررسی پاسخگویی می تواند در تخصیص منابع و تدوین استراتژی های اصلاحی به مدیریت کمک کند به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی وضعیت پاسخگویی درمانگاه سرپائی صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش توصیفی – مقطعی در سال 1392 در مراکز آموزشی و درمانی زنجان صورت گرفت. بدین منظور 240 نفر از بیماران سرپائی به روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعین پذیرش سرپائی درمانگاه ها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه بررسی پاسخگویی نظام سلامت بهداشت جهان استفاده شد. تحلیل آماری اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS 11.5 انجام شد، آمارهای توصیفی و تحلیلی مثل درصد، فراوانی، میانگین، آزمون t-test و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.یافته ها: اکثریت بیماران (بالای 73 درصد) همه ابعاد پاسخگویی در خدمات سرپائی را مهم ارزیابی کردند. حدودا نیمی از آنها (50.6 درصد) سطح عملکرد پاسخگویی را خوب توصیف کردند. بهترین عملکرد پاسخگویی به ابعاد رازداری (76.3 درصد) و احترام به شان (63.8 درصد) مربوط می شدند. مهم ترین بعد از دیدگاه بیماران، بعد احترام به شان بود. آنالیزها نشان داد که تفاوت مشاهده شده در میانگین نمرات عملکرد پاسخگویی بعد احترام به شان بر حسب جنس معنی دار بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بین عملکرد و اهمیت ابعاد پاسخگویی در بیمارستان های مورد بررسی شکاف وجود دارد و رسیدن به جایگاهی مطلوب و مناسب اجتناب ناپذیر است.

كلید واژه: عملکرد پاسخگویی، درمانگاه سرپائی، مراکز آموزشی، بیماران، ایران

اینک شما با جستجوی عبارت ديدگاه بيماران در خصوص وضعيت پاسخگويي در درمانگاه هاي سرپائي مراکز آموزشي درماني زنجان وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
ديدگاه بيماران در خصوص وضعيت پاسخگويي در درمانگاه هاي سرپائي مراکز آموزشي درماني زنجان