تغييرات آهن، روي، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامي در دو خاک مختلف

تغييرات آهن، روي، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامي در دو خاک مختلف

… دانلود …

تغييرات آهن، روي، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامي در دو خاک مختلف دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تغييرات آهن، روي، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامي در دو خاک مختلف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تغييرات آهن، روي، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامي در دو خاک مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تغييرات آهن، روي، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامي در دو خاک مختلف :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات : 14

اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر غلظت Fe، Mn، Cu و Zn قابل استخراج با DTPA (قابل جذب) در دو خاک مختلف بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه فاکتور شامل مدت غرقاب در شش سطح (0، 1، 3، 7، 15، 30 روز)، منبع کود آلی در سه سطح (شاهد، کود دامی، لجن فاضلاب)، نوع خاک در دو سطح (یک خاک قلیایی شن لومی و یک خاک اسیدی رسی) و با دو تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. کود دامی و لجن فاضلاب به طور مساوی و به میزان 30 گرم بر کیلوگرم خاک افزوده شدند. در طول دوره غرقاب، آبی به ارتفاع 3 سانتی متر روی سطح خاک نگهداری شد. نتایج نشان داد که با افزایش مدت غرقاب، Fr و Mn قابل استخراج با DTPA هر دو خاک در تمامی تیمارها به طور معنی داری افزایش یافت و میزان افزایش در خاک اسیدی رسی بیشتر از خاک قلیایی شن لومی بود. پس از غرقاب، در تمامی تیمارها به استثنای تیمار شاهد در خاک اسیدی رسی، سرعت احیای Mn بیشتر از Fe بود. با افزایش مدت غرقاب، Cu و Zn قابل استخراج با DTPA هر دو خاک در تمامی تیمارها به طور معنی داری کاهش یافت و میزان کاهش در خاک رسی اسیدی بیشتر از خاک شن لومی قلیایی بود. افزودن کود دامی و لجن فاضلاب به هر دو خاک، Cu، Fe، Mn و Zn قابل استخراج با DTPA را افزایش داد و میزان افزایش بستگی به مدت غرقاب داشت. میان مدت غرقاب و غلظت Cu، Fe، Mn و Zn قابل استخراج با DTPA در تمامی تیمارها و در هر دو خاک روابط رگرسیونی معنی داری مشاهده گردید.PH خاک قلیایی در تمامی تیمارها پس از غرقاب افزایش یافت.PH خاک قلیایی پس از کاربرد کود دامی افزایش ولی پس از کاربرد لجن فاضلاب کاهش یافت.

كلید واژه: روی، غرقاب، کود دامی، لجن فاضلاب، مس، Fe ،Mn

عنوان محصول دانلودی:تغييرات آهن، روي، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامي در دو خاک مختلف
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تغييرات آهن، روي، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامي در دو خاک مختلف را در ادامه مطلب ببینید
تغييرات آهن، روي، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامي در دو خاک مختلف