تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ

تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ

… دانلود …

تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات : 12

مقدمه: امروزه تمایل زیادی به استفاده از روش های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر برای نوجوانان وجود دارد. با توجه به محدود بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در مورد اثربخشی این روش ها در زمینه آموزش بهداشت بلوغ، این مطالعه با هدف تعیین تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ انجام شد.روش ها: این کارآزمایی تصادفی کنترل شده بر روی 621 نوجوان دختر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی که قاعدگی را تجربه کرده بودند، در شهر تبریز در سال 92-1391 اجرا گردید. 21 مدرسه انتخاب شده تصادفی، بر اساس نمره عملکرد پیش آزمون دانش آموزان، همسان سازی شدند و به طور تصادفی و به تعداد مساوی در گروه های کتابچه، نرم افزار و بدون مداخله تخصیص داده شدند. آگاهی و عملکرد با استفاده از پرسشنامه های خودگزارشی در دو مرحله قبل و بعد از مداخله به فاصله یک ماه جمع آوری شد. جهت مقایسه نمرات پس از مداخله در سه گروه از آزمون رگرسیون خطی با کنترل مقادیر پایه و اثر خوشه استفاده شد.نتایج: نمره آگاهی پس آزمون، در گروه نرم افزار به طور معناداری در مقایسه با هر دو گروه کتابچه (13.1 میانگین تفاوت تطبیق یافته) و بدون مداخله (16.3 میانگین تفاوت تطبیق یافته) بیش تر بود (0.001>p). تفاوت معناداری از نظر ارتقای نمره عملکرد افراد بین گروه نرم افزار با گروه کتابچه و بدون مداخله وجود نداشت.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که می توان جهت ارتقای آگاهی دختران نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ از روش نرم افزار رایانه ای استفاده نمود. البته با توجه به محدودیت های مطالعه و عدم تاثیر نرم افزار بر عملکرد نوجوانان، انجام مطالعات طولانی تری در این زمینه توصیه می گردد.

كلید واژه: آگاهی، عملکرد، بهداشت بلوغ، دختران نوجوان، نرم افزار رایانه ای، کتابچه

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ و بررسی کامل هدایت میشوید

تاثير نرم افزار رايانه اي بر آگاهي و عملکرد دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ