اثربخشي آموزش خودآگاهي هيجاني بر مولفه هاي سلامت عمومي (اضطراب و افسردگي) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا

اثربخشي آموزش خودآگاهي هيجاني بر مولفه هاي سلامت عمومي (اضطراب و افسردگي) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا

… دانلود …

اثربخشي آموزش خودآگاهي هيجاني بر مولفه هاي سلامت عمومي (اضطراب و افسردگي) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشي آموزش خودآگاهي هيجاني بر مولفه هاي سلامت عمومي (اضطراب و افسردگي) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي آموزش خودآگاهي هيجاني بر مولفه هاي سلامت عمومي (اضطراب و افسردگي) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشي آموزش خودآگاهي هيجاني بر مولفه هاي سلامت عمومي (اضطراب و افسردگي) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و روان شناسي

تعداد صفحات : 16

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش خودآگاهی هیجانی برمولفه های سلامت عمومی (اضطراب و افسردگی) دختران دوره متوسطه شهرستان شهرضا بوده است.پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح تحقیق به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام دختران مقطع متوسطه پایه اول تا سوم شهرستان شهرضا در سال 90-89 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 40 نفر انتخاب شدند و به صورت شمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (20 دانش آموز) و کنترل (20 دانش آموز) جایگزین شدند. پیش آزمون برای دو گروه اجرا شد. متغیر مستقل، آموزش خودآگاهی هیجانی بود که در 8 جلسه تنظیم و به گروه آزمایش آموزش داده شد. متغیر وابسته در این پژوهش مولفه های سلامت عمومی بود که با پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (28- GHQ) ارزیابی شد. در مرحله بعد، پس آزمون برای دو گروه اجرا و داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS تحلیل شد. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش خودآگاهی هیجانی بر سلامت عمومی دختران دوره متوسطه تاثیر معناداری دارد (p<0.05).

كلید واژه: خودآگاهی هیجانی، دختران، دوره متوسطه، اضطراب، افسردگی

با سلام،محصول دانلودی اثربخشي آموزش خودآگاهي هيجاني بر مولفه هاي سلامت عمومي (اضطراب و افسردگي) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اثربخشي آموزش خودآگاهي هيجاني بر مولفه هاي سلامت عمومي (اضطراب و افسردگي) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا و بررسی کامل هدایت میشوید
اثربخشي آموزش خودآگاهي هيجاني بر مولفه هاي سلامت عمومي (اضطراب و افسردگي) دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شهرضا