تغييرات سهم رواناب ناشي از ذوب برف با ارتفاع در حوضه هاي آبخيز

تغييرات سهم رواناب ناشي از ذوب برف با ارتفاع در حوضه هاي آبخيز

… دانلود …

تغييرات سهم رواناب ناشي از ذوب برف با ارتفاع در حوضه هاي آبخيز دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تغييرات سهم رواناب ناشي از ذوب برف با ارتفاع در حوضه هاي آبخيز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تغييرات سهم رواناب ناشي از ذوب برف با ارتفاع در حوضه هاي آبخيز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تغييرات سهم رواناب ناشي از ذوب برف با ارتفاع در حوضه هاي آبخيز :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي سازه هاي آبي

تعداد صفحات : 11

رودخانه های دائمی در ایران که از مناطق کوهستانی سرچشمه می گیرند، طی فصول خشک دبی پایه خود را از رواناب ناشی از ذوب برف در ارتفاعات تامین می کنند. در مطالعات مربوط به بارش-رواناب، افزایش ارتفاع با دو پدیده همراه است. با افزایش ارتفاع دمای هوا کاهش یافته و این کاهش دما باعث تغییر نوع ریزش های جوی در مناطق بالاتر از خط دمای آستانه، از باران به برف می گردد. همچنین با فرض شکل هرمی کوهها، با افزایش ارتفاع مساحت کاهش می یابد که به نوبه خود حجم ذخیره برف را در کوهستان کاهش می دهد. با توجه به ضرورت بررسی اثرات تغییرات ارتفاع بر رواناب ناشی از ذوب برف، رودخانه کارون تا قبل از سد کارون 1، به عنوان حوضه تحقیق انتخاب گردید. با استفاده از تصاویر ماهواره ای سطوح تحت برف در منطقه دریک دوره تاریخی استخراج شد. منطقه با بکارگیری نرم افزار GIS به پنج ناحیه ارتفاعی تقسیم گردید و مساحت متناظر با هر دامنه ارتفاع تعیین شد. در ادامه مدل هیدرولوژیکی SRM (Snowmelt Runoff Model) با وارد کردن متغیرهای اقلیمی موردنیاز برای دو دوره آماری شامل یک دوره ترسالی (92-1991) و خشکسالی (93-1992) واسنجی و اعتباریابی شد. نتایج نشان داد این مدل در پیش بینی رواناب حاصل از ذوب برف در جریان های روزانه حوضه های برف گیر فاقد داده های زمینی، با استفاده از سطح پوشش برف حاصل ازتصاویر ماهواره ای قابلیت خوبی دارد. سپس سهم هیدروگراف رواناب حاصل از ذوب برف از طریق وارد کردن سطح برف در طول دوره مورد مطالعه و با حذف (به صورت مصنوعی) ریزش باران شبیه سازی شد. بررسی تغییرات رواناب ذوب برف بازای تغییرات ارتفاع نشان داد که در حوضه مورد تحقیق با افزایش ارتفاع ذوب برف نقش بیشتری در رواناب ایفاء می کرد. با استفاده از نتایج مدل، آبدهی ویژه ناشی از ذوب برف در دو دوره آماری ترسالی و خشکسالی به ترتیب برابر با 0.70 (m3/km2) و 0.23 بدست آمد. حجم رواناب ناشی از ذوب برف نیز برای دو سال آبی تر (92-91) و خشک (92-93) بترتیب برابر 16833.9 و 5492.5 میلیون مترمکعب برآورد گردید.

كلید واژه: ارتفاع ذوب برف، تصاویر ماهواره ای، مدل SRM، حوضه رودخانه کارون

عنوان محصول دانلودی:تغييرات سهم رواناب ناشي از ذوب برف با ارتفاع در حوضه هاي آبخيز
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تغييرات سهم رواناب ناشي از ذوب برف با ارتفاع در حوضه هاي آبخيز را در ادامه مطلب ببینید
تغييرات سهم رواناب ناشي از ذوب برف با ارتفاع در حوضه هاي آبخيز