بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر

بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر

… دانلود …

بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)

تعداد صفحات : 25

امروزه در آغاز قرن 21، بحران برنامه ریزی و کیفیت زندگی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته و موجب گردیده وعده آرمانشهر مدنی، تعالی انسان و عدالت فضایی در جوامع سرمایه داری غرب، همچنین وعده های ایدئولوژی و آرمانگرایی کمونیسم مبتنی بر برخورداری یکسان افراد از مواهب رشد و توسعه در کسب جهان مادی و معنوی، در عمل توهمی بیش نباشد. شهرهای امروزی بویژه در کشورهای درحال توسعه، با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی مستمر، بیش از هر دوره دیگری نیازمند توجه به برقراری عدالت فضایی در برخورداری مطلوب از خدمات مختلف شهری می باشند. در این میان، موضوع خدمات رسانی و برخورداری نامناسب و گاه متناقض مناطق مختلف شهرها از خدمات عمومی، با مفهوم عدالت فضایی در تضاد است، بطوری که کاستی های موجود در تامین این خدمات از اساسی ترین چالش های موجود در شهرهای جهان بویژه شهرهای کشورهای در حال توسعه است. از این رو پژوهش حاضر با توجه به مفهوم عدالت فضایی، کیفیت برخورداری و دسترسی مناسب ساکنین محلات مختلف شهر بابلسر از خدمات عمومی شهری، به بررسی میزان برخورداری محلات 11 گانه این شهر از خدمات مذکور پرداخته است. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. استفاده از مدل آنالیز تاکسونامی و تدوین پرسشنامه، مهم ترین مراحل کار در این زمینه بوده است و نتایج آن که با استفاده از نرم افزار SPSS و Arc GIS بوده، نشان می دهد که بین جمعیت به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار در ارائه خدمات و میزان برخورداری محلات مختلف شهر از خدمات شهری رابطه متناسبی برقرار نیست و غالب ساکنین محلات نیز از وضعیت دسترسی به خدمات مذکور رضایت ندارند.

كلید واژه: عدالت فضایی، خدمات شهری، آرمانشهر مدنی، آنالیز تاکسونامی، شهر بابلسر

با سلام،محصول دانلودی بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر