بررسي اثر ضدباکتري سه محلول ضدعفوني کننده بر آلودگي سطوح دندانپزشکي

بررسي اثر ضدباکتري سه محلول ضدعفوني کننده بر آلودگي سطوح دندانپزشکي

… دانلود …

بررسي اثر ضدباکتري سه محلول ضدعفوني کننده بر آلودگي سطوح دندانپزشکي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثر ضدباکتري سه محلول ضدعفوني کننده بر آلودگي سطوح دندانپزشکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثر ضدباکتري سه محلول ضدعفوني کننده بر آلودگي سطوح دندانپزشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثر ضدباکتري سه محلول ضدعفوني کننده بر آلودگي سطوح دندانپزشکي :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات : 8

سابقه و هدف: با توجه به تنوع بسیار محلول های ضدعفونی کننده و ادعاهای متفاوت کارخانه های سازنده، در مورد کارائی این محصولات همچنان ابهاماتی وجود دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ضدباکتری سه محلول ضدعفونی کننده بر آلودگی سطوح مختلف دندانپزشکی انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق حاضر با طراحی تجربی بر روی 60 نمونه از یونیت دندانپزشکی انجام گرفت. پیش از ضدعفونی، نمونه گیری انجام شد، سپس سطوح مورد آزمایش به وسیله یکی از محلول های Deconex،Microzed و یا Alprocid ضدعفونی شدند و سپس در زمان پیشنهادی کارخانه و یک دقیقه کمتر و یک دقیقه بیشتر از زمان پیشنهادی، از این قسمت ها مجددا نمونه برداری انجام شد، تعداد کلنی های رشدیافته شمارش و باکتری های باقی مانده شناسائی شدند. یافته ها توسط برنامه های آماری wilcoxon وkruskal-wallis مورد آنالیز قرار گرفتند.یافته ها: این تحقیق نشان داد Bacillus Subtilis بیشترین و E.coli کمترین فراوانی را پیش از ضدعفونی با محلول های ضدعفونی کننده داشتند. اختلاف معنی داری بین تعداد کلنی های باکتریائی قبل و بعد از ضدعفونی با هر یک از سه محلول ضدعفونی کننده وجود داشت (P<0.001) ولی اختلاف معنی داری بین خاصیت ضدعفونی کنندگی سه محلول نسبت به هم وجود نداشت (P>0.05).نتیجه گیری: محلول های ضدعفونی کننده ای که وارد کشور می شوند باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند تا کارائی این محصولات بر روی گونه های باکتریائی موجود در ایران به طور دقیق مشخص شود.

كلید واژه: ضدعفونی کننده های دندانپزشکی، عوامل ضدباکتری، محلول

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسي اثر ضدباکتري سه محلول ضدعفوني کننده بر آلودگي سطوح دندانپزشکي روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسي اثر ضدباکتري سه محلول ضدعفوني کننده بر آلودگي سطوح دندانپزشکي