بررسي ميزان همبستگي ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان پسر سيگاري شهر زنجان

بررسي ميزان همبستگي ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان پسر سيگاري شهر زنجان

… دانلود …

بررسي ميزان همبستگي ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان پسر سيگاري شهر زنجان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ميزان همبستگي ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان پسر سيگاري شهر زنجان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان همبستگي ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان پسر سيگاري شهر زنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ميزان همبستگي ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان پسر سيگاري شهر زنجان :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ارتقاي سلامت

تعداد صفحات : 8

مقدمه: استعمال فرآورده های تنباکو یکی از مشکلات رایج در بین نوجوانان می باشد. با توجه به کمبود اطلاعات در مورد خودپنداره و عملکرد خانواده در افراد سیگاری در اواخر دوره نوجوانی، این مطالعه با هدف بررسی میزان همبستگی ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره در نوجوانان سیگاری شهر زنجان در سال 1389 انجام گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – همبستگی، نمونه های پژوهش شامل 100 نفر نوجوان سیگاری و روش نمونه گیری از نوع مبتنی بر هدف و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه شامل سه بخش، اطلاعات جمعیت شناسی، «ابزار بررسی خانواده مک مستر» و «آزمون خودپنداره بک» بود. اعتبار ابزار «بررسی خانواده مک مستر» و «آزمون خودپنداره بک» با استفاده از اعتبار صوری و شاخص اعتبار محتوا و پایایی ابزارها با استفاده از روش همسانی درونی (ابزار بررسی خانواده مک مستر a=0.81 و آزمون خود پنداره بک a=0.91) و آزمون مجدد (ابزار بررسی خانواده مک مستر r=0.84 و آزمون خودپنداره بک r=0.91) تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین امتیازات کسب شده از ابعاد عملکرد خانواده، مربوط به بعد حل مشکل و کمترین، مربوط به بعد نقش ها بود. همچنین، 88 درصد نمونه ها از عملکرد متوسط خانواده و تنها 4 درصد آنها از عملکرد بالای خانواده برخوردار بودند. بعلاوه، نتایج نشان داد که 61 درصد نمونه ها خودپنداره خنثی داشتند. بین عملکرد خانواده و خودپنداره همبستگی معنی داری وجود داشت (r=0.22) و همبستگی بین خودپنداره و بعد پاسخ دهی عاطفی (r=0.34، P=0.001) از سایر ابعاد عملکرد خانواده بیشتر بود.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که خودپنداره نوجوانان سیگاری با عملکرد خانواده آنها همبستگی دارد. لذا بایستی در مداخلات پرستاری، ایجاد یک محیط خانوادگی حمایت کننده و آموزش والدین برای پیشگیری از استعمال سیگار توسط نوجوانان مدنظر قرار گیرد.

كلید واژه: عملکرد خانواده، خودپنداره، نوجوان، سیگاری

با سلام،محصول دانلودی بررسي ميزان همبستگي ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان پسر سيگاري شهر زنجان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي ميزان همبستگي ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان پسر سيگاري شهر زنجان هدایت میشوید
بررسي ميزان همبستگي ابعاد عملکرد خانواده و خودپنداره نوجوانان پسر سيگاري شهر زنجان