تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، بيولوژيک و تلفيقي) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازيانه

تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، بيولوژيک و تلفيقي) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازيانه

… دانلود …

تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، بيولوژيک و تلفيقي) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازيانه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، بيولوژيک و تلفيقي) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازيانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، بيولوژيک و تلفيقي) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازيانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، بيولوژيک و تلفيقي) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازيانه :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم محيطي

تعداد صفحات : 14

هدف از این مطالعه مقایسه اثرات مثبت سیستم های مختلف تغذیه و قارچ شبه مایکوریزای Piriformospora indica بر عملکرد دانه و برداشت عناصر در گیاه و دانه رازیانه، آزمایشی مزرعه ای در سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه تهران اجرا شد. طرح شامل دو فاکتور A و B بود. فاکتور A شامل 5 سطح: تامین %100 نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود گاوی، تامین %50 نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود گاوی + تامین %50 مابقی از کمپوست قارچ، تامین %100 نیتروژن مورد نیاز گیاه از کمپوست قارچ، %100 نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود شیمیایی اوره و تیمار شاهد. فاکتور B در دو سطح شامل تلقیح با قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا و عدم تلقیح. نتایج نشان داد که سیستم های مختلف تغذیه بر عملکرد دانه، وزن خشک، شاخص برداشت، میزان نیتروژن گیاه و دانه معنی دار شد، هم چنین نتایج نشان داد که قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر تمامی صفات اندازه گیری شده بجز درصد پتاسیم گیاه و دانه معنی دار گردید، در حالی که اثر متقابل سیستم تغذیه ای قارچ بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده بجز شاخص برداشت معنی دار نبود. نتایج بیانگر آن است که بیشترین و کمترین عملکرد دانه از تیمار تغذیه با کود شیمیایی نیتروژن + تلفیح با قارچ و تیمار عدم کوددهی + عدم تلقیح با قارچ بترتیب به میزان 1559 و 632 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.

كلید واژه: رازیانه، مواد آلی، قارچ شبه مایکوریز اPiriformospora indica، نیتروژن، فسفر و عملکرد دانه

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، بيولوژيک و تلفيقي) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازيانه روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي، بيولوژيک و تلفيقي) بر عملکرد و غلظت عناصر شاخ و برگ و دانه رازيانه