تاثير گاباپنتين در كاهش گر گرفتگي زنان يائسه

تاثير گاباپنتين در كاهش گر گرفتگي زنان يائسه

… دانلود …

تاثير گاباپنتين در كاهش گر گرفتگي زنان يائسه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير گاباپنتين در كاهش گر گرفتگي زنان يائسه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير گاباپنتين در كاهش گر گرفتگي زنان يائسه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير گاباپنتين در كاهش گر گرفتگي زنان يائسه :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات : 6

زمینه و هدف: 75% از زنان در سن یائسگی و 40% حول و حوش سن یائسگی دچار گر گرفتگی می شوند. اختلالات خواب و خلق در زنانی كه گر گرفتگی دارند، به مراتب بیشتر از افرادی است كه گر گرفتگی را تجربه نكرده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر گاباپنتین كه یك داروی ضد تشنج می باشد، در كاهش تعداد دفعات و شدت گر گرفتگی زنان یائسه انجام شد.روش تحقیق: در این كارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده، تعداد 100 خانم یائسه كه در روز 7 بار یا بیشتر، گر گرفتگی توام با تعریق داشتند، به طور تصادفی در گروه گاباپنتین (آزمون) روزانه 300 میلیگرم یا دارونما (شاهد) به مدت هشت هفته درمان قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها فرم بازنگری، پرسشنامه و فرم مشاهده بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری PASS 2004 و SPSS و آزمونهای آماری كای دو، تی و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری p £0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: بعد از 8 هفته درمان با 300 میلیگرم گاباپنتین در روز، 56% كاهش در تعداد گر گرفتگی و 50% كاهش در نمره تركیبی گر گرفتگی (تركیبی از تعداد و شدت گر گرفتگی در یك نمره) نسبت به قبل از درمان مشاهده شد. در گروه دارونما این كاهش به ترتیب 12% و 15% نسبت به قبل از درمان بود. تعداد گرگرفتگی، 8 هفته بعد از درمان در گروه آزمون 5.88±0.4 و در گروه شاهد 0.52±9.4 و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001)؛ در گروه آزمون (گاباپنتین) تعداد گرگرفتگی نسبت به گروه شاهد، کاهش نشان داد. 8 هفته بعد از درمان، شدت گرگرفتگی در گروه آزمون 0.32± 4.6 و در گروه شاهد 0.66± 7.76 و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001)؛ شدت گرگرفتگی در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد؛ همچنین 8 هفته بعد از درمان نمره ترکیبی گرگرفتگی در گروه آزمون 0.66±10.6 و در گروه شاهد 0.84±16.98 به دست آمد؛ این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001)؛ در گروه آزمون تعداد و شدت گر گرفتگی به میزان قابل توجهی نسبت به گروه شاهد کاهش یافت.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه می توان اذعان نمود که گاباپنتین در درمان گر گرفتگی دوران یائسگی موثر است و می تواند به عنوان یک درمان انتخابی در کاهش گر گرفتگی در نظر گرفته شود.

كلید واژه: گر گرفتگی، گاباپنتین، زنان یائسه

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی تاثير گاباپنتين در كاهش گر گرفتگي زنان يائسه روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

تاثير گاباپنتين در كاهش گر گرفتگي زنان يائسه