بررسي تغييرات ميزان پروتئين ARG طي پيشرفت بدخيمي لنفوماي منتشر سلول بزرگ B

بررسي تغييرات ميزان پروتئين ARG طي پيشرفت بدخيمي لنفوماي منتشر سلول بزرگ B

… دانلود …

بررسي تغييرات ميزان پروتئين ARG طي پيشرفت بدخيمي لنفوماي منتشر سلول بزرگ B دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تغييرات ميزان پروتئين ARG طي پيشرفت بدخيمي لنفوماي منتشر سلول بزرگ B کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تغييرات ميزان پروتئين ARG طي پيشرفت بدخيمي لنفوماي منتشر سلول بزرگ B،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تغييرات ميزان پروتئين ARG طي پيشرفت بدخيمي لنفوماي منتشر سلول بزرگ B :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات : 10

مقدمه: ARG یک پروتو انکوژن و عضوی از خانواده پروتئینی تیروزین کنیازها می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر مشخص کردن اهمیت ژن ARG در staging سرطان لنفومای منتشر سلول بزرگ B (DLBCL) بود.روش ها: شانزده نمونه DLBCL و چهار نمونه گره لنفاوی فعال (reactive lymph node) (به عنوان گروه شاهد) پس از staging به وسیله سیستم Ann Arbor در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. از نمونه ها پس از ثبوت در فرمالدئید و قالب گیری در پارافین، بلوک تهیه شد. پس از تهیه برش، نمونه ها با دو آنتی بادی اولیه خاص ژنهای ARG و GAPDH (به عنوان یک (House Keeping Gene هیبرید شدند. سپس لام ها شستشو داده شدند و با دو آنتی بادی ثانویه نشان دار شده با رنگ های فلورسنس هیبرید شدند. آنتی بادی ثانویه ARG با رنگ فلورسنس سبز (FITC) و آنتی بادی ثانویه GAPDH با رنگ فلورسنس قرمز (Texas red) نشاندار شده بود. میزان شدت رنگ های سبز و قرمز پس از عکس برداری از لام ها با استفاده از دوربینCCD ، اندازه گیری شد و نسبت رنگ سبز به قرمز برای هر سلول نمونه های مورد و شاهد اندازه گیری شد. تفاوت در میانگین این نسبت بین نمونه های مورد و شاهد بیانگر تغییر در میزان بیان پروتئین ARG بود.یافته ها: در نمونه های مورد مطالعه، میانگین نسبت رنگ سبز به قرمز (بیانگر سطح بیان پروتئین (ARG در گره های لنفاوی فعال وI هایstage ،II و III سرطان DLBCL تفاوت معنی داری داشت. سطح بیان ARG بین همه گروه ها به استثنای مرحله III و IV در نمونه های DLBCL متفاوت بود.نتیجه گیری: تفاوت های مشاهده شده در سطح بیان ARG در مراحل مختلف DLBCL نشانگر این مطلب است، که این ژن ممکن است قابلیت کاربرد به عنوان بیومارکر در Staging سرطان DLBCL را دارا باشد. علاوه بر این به کار بردن مهار کننده های اختصاصی ARG به عنوان عوامل جدید شیمی درمانی، می تواند در درمان DLBCL مورد توجه قرار گیرد.

كلید واژه: لنفوما، پروتئین ARG، لنفومای منتشر سلول B بزرگ

با سلام،محصول دانلودی بررسي تغييرات ميزان پروتئين ARG طي پيشرفت بدخيمي لنفوماي منتشر سلول بزرگ B آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تغييرات ميزان پروتئين ARG طي پيشرفت بدخيمي لنفوماي منتشر سلول بزرگ B هدایت میشوید
بررسي تغييرات ميزان پروتئين ARG طي پيشرفت بدخيمي لنفوماي منتشر سلول بزرگ B