بررسي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي مبتلايان آلرژي به كنجد

بررسي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي مبتلايان آلرژي به كنجد

… دانلود …

بررسي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي مبتلايان آلرژي به كنجد دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي مبتلايان آلرژي به كنجد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي مبتلايان آلرژي به كنجد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي مبتلايان آلرژي به كنجد :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات : 6

زمینه و هدف: در سال های اخیر تعداد گزارشات مربوط به واكنش های ازدیاد حساسیت فوری به كنجد رو به افزایش بوده است. لذا با توجه به مصرف زیاد این ماده غذایی در كشور ما، این مطالعه برای شناخت تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی و آلرژی به كنجد و تعیین شیوع آن در بین سایر آلرژن ها انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 250 بیمار با علایم بالینی آلرژی، انجام گرفت. بررسی بیماران شامل اطلاعات پرسشنامه مخصوص این مطالعه، انجام تست پوستی به روش پریك و اندازه گیری IgE اختصاصی به روش ELISA بود. تست پوستی با آلرژن كنجد و آلرژن های غذایی دارای واكنش متقاطع با آن (سویا، بادام زمینی و گردو) و بر حسب سن و شرح حال با آلرژن های استنشاقی و غذایی شایع انجام گردید. تست IgE اختصاصی فقط با آلرژن كنجد انجام شد.یافته ها: از 250 بیمار با متوسط سنی 11.74 سال، 35 بیمار (%14.1) پریك مثبت به عصاره كنجد و 27 بیمار IgE (%18.4) اختصاصی مثبت با آلرژن كنجد داشتند. در مجموع با توجه به شرح حال بیماران، نتایج تست پریك و نیز IgE اختصاصی علیه كنجد، میزان شیوع آلرژی به كنجد پنج نفر (2%) محاسبه گردید. از نظر علایم بالینی، در بیماران حساس به كنجد به طور معنی داری، كهیر و درماتیت شایع ترین علایم بیماری بوده و نسبت به افراد غیرحساس به این ماده، بیشتر مشاهده شد (p=0.008). در بیماران حساس به كنجد، به طور معنی داری فراوانی تست پوستی مثبت با آلرژن های غذایی دارای واكنش متقاطع با كنجد، نسبت به بیماران غیرحساس بیشتر بود (p=0.00).نتیجه گیری: در این بررسی برای اولین بار در ایران كنجد را به عنوان یكی از علل شایع آلرژی غذایی (وابسته به IgE) و به ویژه از علل بروز آنافیلاكسی شناسایی كردیم. توجه به شرح حال بروز علایم با مصرف كنجد، استفاده از تست پریك می تواند در شناسایی این نوع آلرژی بخصوص در بیماران با علایم درماتیت- اگزما و كهیر كمك كننده باشد. همچنین مشاهده یك مورد آنافیلاكسی در بین پنج بیمار دچار آلرژی به كنجد نشانگر اهمیت این آلرژن در بین سایر آلرژن ها می باشد.

كلید واژه: كنجد، آلرژی غذایی، درماتیت، اگزما، كهیر

با سلام،محصول دانلودی بررسي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي مبتلايان آلرژي به كنجد آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي مبتلايان آلرژي به كنجد هدایت میشوید
بررسي تظاهرات باليني و آزمايشگاهي مبتلايان آلرژي به كنجد