اثر تراكم بوته و ارتفاع برش علوفه سبز بر روي عملكرد علوفه و دانه تريتيكاله در شرايط آب و هوايي اهواز

اثر تراكم بوته و ارتفاع برش علوفه سبز بر روي عملكرد علوفه و دانه تريتيكاله در شرايط آب و هوايي اهواز

… دانلود …

اثر تراكم بوته و ارتفاع برش علوفه سبز بر روي عملكرد علوفه و دانه تريتيكاله در شرايط آب و هوايي اهواز دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر تراكم بوته و ارتفاع برش علوفه سبز بر روي عملكرد علوفه و دانه تريتيكاله در شرايط آب و هوايي اهواز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر تراكم بوته و ارتفاع برش علوفه سبز بر روي عملكرد علوفه و دانه تريتيكاله در شرايط آب و هوايي اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر تراكم بوته و ارتفاع برش علوفه سبز بر روي عملكرد علوفه و دانه تريتيكاله در شرايط آب و هوايي اهواز :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم زراعي ايران

تعداد صفحات : 15

به منظور بررسی اثر تراكم بوته و ارتفاع برش بر روی عملكرد علوفه و دانه تریتیكاله آزمایشی در دو سال زراعی متوالی 79-1378 و 80-1379 به صورت كرت های خردشده با طرح پایه بلوك های كامل تصادفی در چهار تكرار در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز اجرا گردید. در این آزمایش چهار نحوه برداشت علوفه شامل: برداشت علوفه از ارتفاع 5 سانتی متری سطح زمین (C1)، ارتفاع 10 سانتی متری از سطح زمین (C2)، ارتفاع 15 سانتی متری از سطح زمین (C3) و عدم برداشت علوفه سبز (C4) در كرت های اصلی و تراكم های 300 = D1، D4= 600 ،D3= 500 ،D2=400 بوته در مترمربع در كرت های فرعی قرار داده شدند. كلیه برداشت ها در شروع مرحله ساقه رفتن انجام گرفت. نتایج تجزیه مركب داده های این تحقیق نشان داد كه افزایش ارتفاع برداشت علوفه سبز اثر معنی داری در سطح 1% در افزایش عملكرد دانه، عملكرد بیولوژیكی، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله و كاهش عملكرد علوفه سبز دارد. بیشترین عملكرد دانه به میزان 8/490 گرم در مترمربع متعلق به تیمار عدم برداشت علوفه (C4) بود كه با تیمار C3 اختلاف معنی داری نداشت. كمترین عملكرد دانه به میزان 1/232 گرم در مترمربع مربوط به تیمار C1 (برداشت از ارتفاع cm 5) بود. تاثیر تراكم بر عملكرد دانه معنی دار نبود. اثرات متقابل تراكم و برداشت علوفه بر عملكرد دانه نیز بسیار معنی دار بود و حداكثر عملكرد دانه از تراكم 400 بوته و عدم برداشت علوفه (C4D2) با میانگین 9/500 گرم در مترمربع به دست آمد كه با تیمارهای C4 D1، C4D3، C3D3 اختلاف معنی داری نشان نداد. ارتفاع برداشت علوفه اثر بسیار معنی داری بر عملكرد علوفه سبز گذاشت به طوری كه با افزایش ارتفاع برداشت علوفه سبز، عملكرد علوفه سبز كاهش معنی داری داشت. تراكم بر عملكرد علوفه سبز اثر معنی داری نشان داد و با افزایش تراكم، عملكرد علوفه سبز به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج دو ساله آزمایش نشان داد كه تیمار C3D3 نسبت به سایر تیمارها از برتری مناسبی در كشت دو منظوره تریتیكاله دارد.

كلید واژه: تراكم بوته، ارتفاع برش، علوفه سبز، عملكرد علوفه، تریتیكاله، عملكرد دانه

پژوهشگر گرامی فایل کامل اثر تراكم بوته و ارتفاع برش علوفه سبز بر روي عملكرد علوفه و دانه تريتيكاله در شرايط آب و هوايي اهواز با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل اثر تراكم بوته و ارتفاع برش علوفه سبز بر روي عملكرد علوفه و دانه تريتيكاله در شرايط آب و هوايي اهواز دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.