ارزيابي و مقايسه آنتي ژنهاي مايع و پروتواسكولكس كيست هيداتيد حيوانات مختلف و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد و وسترن بلاتينگ

ارزيابي و مقايسه آنتي ژنهاي مايع و پروتواسكولكس كيست هيداتيد حيوانات مختلف و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد و وسترن بلاتينگ

… دانلود …

ارزيابي و مقايسه آنتي ژنهاي مايع و پروتواسكولكس كيست هيداتيد حيوانات مختلف و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد و وسترن بلاتينگ دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي و مقايسه آنتي ژنهاي مايع و پروتواسكولكس كيست هيداتيد حيوانات مختلف و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد و وسترن بلاتينگ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي و مقايسه آنتي ژنهاي مايع و پروتواسكولكس كيست هيداتيد حيوانات مختلف و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد و وسترن بلاتينگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي و مقايسه آنتي ژنهاي مايع و پروتواسكولكس كيست هيداتيد حيوانات مختلف و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد و وسترن بلاتينگ :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

تعداد صفحات : 10

مقدمه: وجود سویه هایی از انگل اكینوكوكوس گرانولوزوس كه با میزبان خود سازش یافته‌اند در نقاط مختلف جهان توسط مطالعات ژنتیكی فراوان به اثبات رسیده است. اما بررسیهای اندكی جهت وجود اختلافات آنتی ژنی در بین این سویه‌ها صورت گرفته است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی و مقایسه آنتی ژن مایع و پروتواسكولكس كیست هیداتید گوسفند، گاو، گاومیش، شتر و انسان صورت گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی 131نمونه مایع كیست هیداتید و 42 نمونه پروتواسكولكس تهیه شده از گوسفند، گاو، گاومیش، شتر و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلی اكریل آمید به منظور وجود باندهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین به منظور پی بردن به آنتی ژنتیك بودن باندهای مذكور از روش وسترن بلات با استفاده از نمونه های سرم انسانی افراد مبتلا به كیست هیداتید و سرم افراد سالم استفاده شد. كیستهای مورد بررسی از آزمایشگاههای اهواز، تهران و شوشتر در سال 1383 جمع‌آوری شدند. ارزیابی و مقایسه باندها پس از رنگ‌آمیزی با كوماسی بلو و آنتی ژن بودن باند و بعد از ایمنوبلاتینگ صورت گرفت.یافته‌های پژوهش: بررسی مایع و پروتواسكولكس كیست هیداتید حیوانات مختلف و انسان، وجود باندهای 8 تا 162 كیلودالتون را نشان دادند. مقایسه كیست هیداتید در بین نمونه‌های حیوانات مختلف با همدیگر اختلاف هایی را در بین آنها پس از الكتروفورز و ایمنوبلاتینگ نشان ‌دادند، در حالیكه در بین نمونه‌های بدست آمده از یك نوع حیوان، این اختلافها تنها در الكتروفورز و رنگ‌آمیزی ژل با كوماسی‌بلو مشاهده شد. نمونه‌های پروتو اسكولكس پس از انجام الكتروفورز الگوی یكسانی از باندها را برای نمونه‌های بدست آمده از یك نوع حیوان و نیز حیوانات مختلف نشان ‌دادند، اما پس از ایمنوبلاتینگ این آنتی ژن، تنها تفاوتهایی در باندهای نمونه شتری مشاهده شد. نتیجه‌گیری نهایی: وجود باندهای مشابه در نمونه‌های پروتواسكولكس گوسفند، گاو، شتر و انسان ممكن است ناشی از آلودگی آنها با سویه سگی – گوسفندی باشد. در حالیكه وجود باندهای با وزن مولكولی بالا در نمونه‌های آنتی ژن مایع و پروتواسكولكس كیست هیداتید شتری و عدم وجود آنها در نمونه‌های دیگر حیوانات و انسان می تواند این احتمال را مطرح سازد كه سویه شتری دارای اختلافات آنتی ژنی با سویه گوسفندی ‌می باشد.

كلید واژه:

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل ارزيابي و مقايسه آنتي ژنهاي مايع و پروتواسكولكس كيست هيداتيد حيوانات مختلف و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد و وسترن بلاتينگ روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

ارزيابي و مقايسه آنتي ژنهاي مايع و پروتواسكولكس كيست هيداتيد حيوانات مختلف و انسان به روش الكتروفورز در ژل پلي اكريل آميد و وسترن بلاتينگ