بررسي رفتار فارماكوكينتيكي فني تويين در پي افزايش فشار مثبت انتهاي بازدمي در بيماران با آسيب مغزي و دچار آسيب حاد ريوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان سينا -سال 1382

بررسي رفتار فارماكوكينتيكي فني تويين در پي افزايش فشار مثبت انتهاي بازدمي در بيماران با آسيب مغزي و دچار آسيب حاد ريوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان سينا -سال 1382

… دانلود …

بررسي رفتار فارماكوكينتيكي فني تويين در پي افزايش فشار مثبت انتهاي بازدمي در بيماران با آسيب مغزي و دچار آسيب حاد ريوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان سينا -سال 1382 دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رفتار فارماكوكينتيكي فني تويين در پي افزايش فشار مثبت انتهاي بازدمي در بيماران با آسيب مغزي و دچار آسيب حاد ريوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان سينا -سال 1382 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رفتار فارماكوكينتيكي فني تويين در پي افزايش فشار مثبت انتهاي بازدمي در بيماران با آسيب مغزي و دچار آسيب حاد ريوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان سينا -سال 1382،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رفتار فارماكوكينتيكي فني تويين در پي افزايش فشار مثبت انتهاي بازدمي در بيماران با آسيب مغزي و دچار آسيب حاد ريوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان سينا -سال 1382 :

سال انتشار : 1382

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

تعداد صفحات : 11

تا كنون بررسی اثرات فشار مثبت انتهای بازدمی (‏‎peep‎‏)بر روی حذف كبدی فنی تویین با خصوصیت استخراج كبدی پایین در متون انجام شده قبلی در جایی درج و بیان نشده است. در این تحقیق به صورت كارآزمایی بالینی از نوع آینده نگر مشاهده ای اثرات فشار مثبت انتهای بازدمی روی معیارهای فاركوكینتیكی فنی تویین در هفت بیمار با آسیب حاد مغزی (4 زن و 3مرد) بالاتر از 18 سال، معیار كمای گلاسكوی كمتر از 8 لوله گذاری و دچار آسیب حاد ریوی كه مبتلا ریوی كه مبتلا به نارسایی كلیوی یا كبدی یا قبلی نبوده و همچنین سابقه دریافت فنی تویین و یا داروهای موثر در متابولیسم و كلیرانس فنی تویین را نداشتند بررسی گردید. میانگین و انحراف معیار برای سن 21+45 سال برای كلیرانس كراتینین 58+144 میلی لیتر دقیقه و برای آلبومین 55+3.7 میلی گرم/ دسی لیتر بوده است. میانگین و گستره قدی و زنی وزن ایده آل و آپاچی ‏‎‏‎II‎‏ به ترتیب 167 سانتی متر‏‎‎‏، 64 كیلوگرم، 63 كیلوگرم و 21 بوده است. در این مطالعه بیمارانی كه متعاقب آسیب حاد مغزی كاندید دریافت فنی تویین برای پیشگیری از تشنج با دوز سرشار 15 میلی گرم/ گرم و دوز نگه دارنده 7 میلی گرم/كیلوگرم شده و همچنین در طول بستری در بخش مراقبتهای ویژه دچار آسیب حاد ریوی گشته اند. ابتدا تحت تهیه مكانیكی با ونتیلاتور اویتا – 2 و فشار مثبت انتهای بازدمی با مقادیر بین صفر تا پنج سانتی متر آب و سپس در صورت نیاز تحت تهیویه مكانیكی با فشار مثبت انتهای بازدمی بالاتر از 5 و پایین تر از 10 سانتی متر آب و سپس در صورت نیاز تحت تهویه مكانیكی با فشار مثبت انتهای بازدمی بالاتر از 5 و پایین تر از 10 سانتی متر آب قرار گرفتند. میانگین فشار متوسط شریانی ثبت شده در هر سه ساعت بیماران قبل و بعد از افزایش ‏‎PEEP‎‏ همچنین متغیرهای فیزیولوژیك نظیر پروفایل همودینامیك و علایم حیاتی و بیوشیمیایی شاخصهای تهویه و اكسیژناسیون و در نهایت آباچی ‏‎II‎‏ و معیار كمای گلاسكو بیماران در زمان نمونه گیری ثبت شد و درج گردید. یافته های فوق نشان داد كه گر چه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین تغییرات فشار متوسط شریانی و معیارهای فارماكوكلینتیك متعاقب افزایش ‏‎peep‎‏ مشاهده نشده است. ولی از لحاظ بالینی و كلینیكی ‏‎peep‎‏ در بعضی موارد سبب افزایش و در بعضی موارد سبب كاهش فشار متوسط شریانی گردید كه به نوبه خود افزایش فشار متوسط شریانی مسبب افزایش در ‏‎Vmax‎‏ و كاهش ‏‎Gtrough‎‏‏‎‎‏ گر‌دید كه عكس آن نیز صادق بوده و از لحاظ بالینی اهمیت داشته و شایسته توجه است.

كلید واژه: PEEP، فارماكوكینتیك، فنی تویین، ALI/ARDS، ضربه به سر

عنوان محصول دانلودی:بررسي رفتار فارماكوكينتيكي فني تويين در پي افزايش فشار مثبت انتهاي بازدمي در بيماران با آسيب مغزي و دچار آسيب حاد ريوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان سينا -سال 1382
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي رفتار فارماكوكينتيكي فني تويين در پي افزايش فشار مثبت انتهاي بازدمي در بيماران با آسيب مغزي و دچار آسيب حاد ريوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان سينا -سال 1382 را در ادامه مطلب ببینید
بررسي رفتار فارماكوكينتيكي فني تويين در پي افزايش فشار مثبت انتهاي بازدمي در بيماران با آسيب مغزي و دچار آسيب حاد ريوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان سينا -سال 1382