محاسبات مربوط به پخشيد 131 از دودکش نيروگاه اتمي بوشهردر اطراف نيروگاه در شرايط حداکثر مجاز رهاسازي راديونوکلوييد

محاسبات مربوط به پخشيد 131 از دودکش نيروگاه اتمي بوشهردر اطراف نيروگاه در شرايط حداکثر مجاز رهاسازي راديونوکلوييد

… دانلود …

محاسبات مربوط به پخشيد 131 از دودکش نيروگاه اتمي بوشهردر اطراف نيروگاه در شرايط حداکثر مجاز رهاسازي راديونوکلوييد دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد محاسبات مربوط به پخشيد 131 از دودکش نيروگاه اتمي بوشهردر اطراف نيروگاه در شرايط حداکثر مجاز رهاسازي راديونوکلوييد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي محاسبات مربوط به پخشيد 131 از دودکش نيروگاه اتمي بوشهردر اطراف نيروگاه در شرايط حداکثر مجاز رهاسازي راديونوکلوييد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن محاسبات مربوط به پخشيد 131 از دودکش نيروگاه اتمي بوشهردر اطراف نيروگاه در شرايط حداکثر مجاز رهاسازي راديونوکلوييد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مهندسي قدرت و نيروگاه هاي هسته اي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در راستای صیانت از محیط زیست و حفظ سلالامتی افرادی که در اطراف تاسیسات اتمی زندگی میکنند، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در خصوص مواد رادیواکتیوی که از این تاسیسات به محیط زیست رها میگردند، الزامات شدید وکنترلهای سختگیرانهای را اعمال میکند.این موضوع دلیلی شد تا در پژوهش حاضر، پیرامون نحوه پخش رادیونوکلویید ید131 از دودکش نیروگاه اتمی بوشهرمحاسباتی انجام گیرد. مقادیر مربوط به ارزیابی نهشت و غلظت ید 131 پخش شده، دوکمیتی هستند که در شرایط جوی منطقه مورد محاسبه قرار گرفتهاند. آنچه که در این پژوهش اهمیت دارد این است که ازیک سو برای محاسبات از کد نرم افزاری کروم استفاده شده است که این نرم افزار از طرف آژانس بینالمللی انرژی اتمیبرای انجام محاسبات مربوط به پخش در اختیار ایران قرار گرفته است و از سوی دیگر، پیرامون پخش ید رادیواکتیو درشرایط جوی بوشهر مطالعات چندانی در دست نیست. موضوع دیگری که باعث شده است تا پژوهش حاضر متمایز گردد محافظه کارانه بودن محاسبات است. به عبارت دقیقتر پخش رادیونوکلویید ید 131 در شرایطی مورد مطالعه قرار گرفته استکه حداکثر میزان مجاز رهاسازی عنصر فوق در شرایط نرمال بهرهبرداری نیروگاه را در محاسبات وارد کرده است. با استفاده1 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای از کد کروم و دادههای هواشناسی منطقه که به صورت نمودار گلباد ارایه شده است و با حداکثر ترابرد 30 کیلومتر محاسباتانجام شده است. نتایج بدست آمده مقدمات لازم برای انجام محاسبات مربوط به دز محیطی حاصل از مواد رادیواکتیو را فراهم میکند. اگرچه با اطلاعات بدست آمده نیز میتوان به نتایجی در این خصوص دست یافت.بنابراین پژوهش حاضر از ابعاد مختلف حایز اهمیت است.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل محاسبات مربوط به پخشيد 131 از دودکش نيروگاه اتمي بوشهردر اطراف نيروگاه در شرايط حداکثر مجاز رهاسازي راديونوکلوييد روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

محاسبات مربوط به پخشيد 131 از دودکش نيروگاه اتمي بوشهردر اطراف نيروگاه در شرايط حداکثر مجاز رهاسازي راديونوکلوييد