تاثير اجزاء عنصر محصول بر افزايش فروش پوشاک ورزشي در شهر تهران

تاثير اجزاء عنصر محصول بر افزايش فروش پوشاک ورزشي در شهر تهران

… دانلود …

تاثير اجزاء عنصر محصول بر افزايش فروش پوشاک ورزشي در شهر تهران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير اجزاء عنصر محصول بر افزايش فروش پوشاک ورزشي در شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير اجزاء عنصر محصول بر افزايش فروش پوشاک ورزشي در شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير اجزاء عنصر محصول بر افزايش فروش پوشاک ورزشي در شهر تهران :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیراجزاء عنصر محصول بر افزایش فروش پوشاک ورزشی است. تحقیق کاربردی و حال نگر است و از دسته تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه فروشندگان لوازم ورزشی شهرتهران تشکیل می دهند. نمونه آماری 150 فروشنده ورزشی(بدین ترتیب که کلان شهر تهران را به 5 بخش( مرکز، شمال،جنوب، غرب و شرق) تقسیم کرده و از هر بخش ، سی فروشگاه لوازم ورزشی که به صورت نمونه گیری خوشه ایی انتخاب شده و به پرسشنامه محقق ساخته که روایی ان سنجیده شده بودپاسخ دادند. برای بررسی تاثیر متغیر های تحقیق از رگرسیون خطی وبرای بیان ارتباط بین متغیر ها از ازمون همبستگی پیرسون و برای توزیع طبیعی داده ها از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف استفاده شد.کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نگارش 19 و در سطح معنی داری 0/05آلفا انجام گرفت.یافته هانشان داد که از بین عناصر آمیخته بازاریابی برند و کیفیت محصول بیشترین تاثیر را بر افزایش فروش پوشاک ورزشی به خوداختصاص داده است .در نتیجه می توان گفت ، برندها غالبا نقطه آغاز تمایز بین پیشنهاد های رقابتی بوده اند به طوری که درموفقیت سازمان می توانند حیاتی باشند.از اینرو لازم است تا فروشندگان به برند( نام تجاری کالا) و کیفیت محصول بیش ازسایر اجزاء اهمیت دهند.

اینک شما با جستجوی تاثير اجزاء عنصر محصول بر افزايش فروش پوشاک ورزشي در شهر تهران وارد صفحه فروش فایل دانلودی تاثير اجزاء عنصر محصول بر افزايش فروش پوشاک ورزشي در شهر تهران شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

تاثير اجزاء عنصر محصول بر افزايش فروش پوشاک ورزشي در شهر تهران