بررسي رابطه فرآيندهاي مديريت دانش با يادگيري سازماني و عملکرد سازماني در بيمارستان افضلي شهر کرمان

بررسي رابطه فرآيندهاي مديريت دانش با يادگيري سازماني و عملکرد سازماني در بيمارستان افضلي شهر کرمان

… دانلود …

بررسي رابطه فرآيندهاي مديريت دانش با يادگيري سازماني و عملکرد سازماني در بيمارستان افضلي شهر کرمان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه فرآيندهاي مديريت دانش با يادگيري سازماني و عملکرد سازماني در بيمارستان افضلي شهر کرمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه فرآيندهاي مديريت دانش با يادگيري سازماني و عملکرد سازماني در بيمارستان افضلي شهر کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه فرآيندهاي مديريت دانش با يادگيري سازماني و عملکرد سازماني در بيمارستان افضلي شهر کرمان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري، علوم تربيتي و اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی دربیمارستان افضلی شهر کرمان بوده است. بدین منظور پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظروش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان در اورژانسبیمارستان افضلی کرمان که تعداد آنها برابر با 220 نفر بودند. روش نمونهگیری تصادفی ساده و حجمنمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 110 نفر انتخاب گردید. و برای جمع آوری اطلاعات از سهپرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش لاوسون (2003)، پرسشنامه عملکرد سازمانی پاترسون (1990) وپرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (2001) استفاده شد. سپس با استفاده از آماره استنباطی ضریبهمبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل متغیرها پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل روابط بین متغیرهانشان داد که بین فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجوددارد. این رابطه، یک رابطه مستقیم می باشد.

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي رابطه فرآيندهاي مديريت دانش با يادگيري سازماني و عملکرد سازماني در بيمارستان افضلي شهر کرمان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي رابطه فرآيندهاي مديريت دانش با يادگيري سازماني و عملکرد سازماني در بيمارستان افضلي شهر کرمان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.