مشخصات فيزيکي و هيدروليکي در لايه هاي غير اشباع و اشباع بخش مرکزي دشت شهرکرد

مشخصات فيزيکي و هيدروليکي در لايه هاي غير اشباع و اشباع بخش مرکزي دشت شهرکرد

… دانلود …

مشخصات فيزيکي و هيدروليکي در لايه هاي غير اشباع و اشباع بخش مرکزي دشت شهرکرد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مشخصات فيزيکي و هيدروليکي در لايه هاي غير اشباع و اشباع بخش مرکزي دشت شهرکرد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مشخصات فيزيکي و هيدروليکي در لايه هاي غير اشباع و اشباع بخش مرکزي دشت شهرکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مشخصات فيزيکي و هيدروليکي در لايه هاي غير اشباع و اشباع بخش مرکزي دشت شهرکرد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

اهمیت و پیچیدگی روابط آب و خاک دروضعیت غیراشباع به مراتب بیشترازشرایط اشباع است زیرا برخی از خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک نظیرهدایت هیدرولیکی غیراشباع که ازخصوصیات بسیارمهم حاکم برحرکت و انتقال آب و محلول ها درخاک است همراه باتغییر درجه اشباع تغییرکرده و حالت ماندگارندارنداین پژوهش به منظورتعیین پارامترهای هیدرولیکی و فیزیکی یک حلقه چاه آب شرب دردشت شهرکرد انجام شد. نرم افزار RETC بااستفاده ازتعدادی نقاط اندازه گیری شده رطوبت و مکش دراین پژوهش و با استفاده ازمدل های تجربی بروکز-کوری و ون گنوختن به شبیه سازی این منحنی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع پرداخت.در این پژوهش مقادیر n و hg هردو در لایه D با مقادیر0.474 و 0.115 بیشترین مقدارراداشتند که باتوجه به بافت درشت خاک قابل توجیه است.مدل بروکز-کوری برازش بهتری را باتوجه به مقدار 0.0007 برایSSE نسبت به داده های مشاهده ای داشت

عنوان محصول دانلودی:مشخصات فيزيکي و هيدروليکي در لايه هاي غير اشباع و اشباع بخش مرکزي دشت شهرکرد
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مشخصات فيزيکي و هيدروليکي در لايه هاي غير اشباع و اشباع بخش مرکزي دشت شهرکرد را در ادامه مطلب ببینید
مشخصات فيزيکي و هيدروليکي در لايه هاي غير اشباع و اشباع بخش مرکزي دشت شهرکرد