ارزيابي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت قائم شهرجويبارشمال شرق ايران با روشهاي آماري

ارزيابي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت قائم شهرجويبارشمال شرق ايران با روشهاي آماري

… دانلود …

ارزيابي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت قائم شهرجويبارشمال شرق ايران با روشهاي آماري دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت قائم شهرجويبارشمال شرق ايران با روشهاي آماري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت قائم شهرجويبارشمال شرق ايران با روشهاي آماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت قائم شهرجويبارشمال شرق ايران با روشهاي آماري :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در علوم، مهندسي و فناوري

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

دشت قائم شهر– جویبار در شمال شرقی ایران، در استان مازندران کنار ساحل دریای مازندران قرار دارد. محدوده مطالعاتی با موقعیت جغرافیایی 35- ْْ52 تا 23- ْ53 طول شرقی44- 35ْ تا 47- ْ36 عرض شمالی گسترده شده است. نمونه از22 نقطه پس از آزمایش، پارامترهای مختلف فیزیکو- شیمیایی تعیین شده است. در این تحقیق از روشهای آماری توصیفی با شاخص های مرکزی مانند میانگین، میانه و مد و توزیع پراکندگی مانند واریانس و انحراف معیار و برای تعیین رابطه بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون، چولگی و برجستگی استفاده شده است. برای تشخیص نرمال بودن داده ها از روش کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. در این آزمونها سطح زیر 5% معنی دار تلقی شده است. با این فرض تمامی عاملهای انتخابی دارای مقدار تقریب بیش از خطای آزمون() است، در نتیجه دلیلی برای رد فرض نرمال بودن داده ها وجود ندارد. بررسی آماری نشان می دهد که می تواند تکمیل کننده روشهای معمول مورد استفاده در ارزیابی شیمیایی منابع آب زیرزمینی باشد. براساس تحلیل نتایج آبهای زیرزمینی رخساره های غالب از نوع کلسیم و سدیم بی کربنات و اختلاط آبهایی با مشخصات کلسیم، منیزیم و کلراید همراه با نوع سدیم کلراید می باشد. در نتیجهً واکنشهای شیمیایی و تعویض یا عکس تعویض یونی در محدوده مطالعاتی سدیم از نفوذ آب شور و مقادیری نیز از هوازدگی کانیهای رسی، کلسیم و منیزیم از رسوبات آهکی و دولومیتی منشاء گرفته است. این تحقیق نشان داد که از روشهای آماری می توان در تجزیه و تحلیل روشهای معمول هیدروژئوشیمیایی استفاده موثری کرد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی ارزيابي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت قائم شهرجويبارشمال شرق ايران با روشهاي آماري روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

ارزيابي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني دشت قائم شهرجويبارشمال شرق ايران با روشهاي آماري