شناسايي و اولويت بندي ريسک پروژه هاي ساخت و ساز با لحاظ ارتباطات بين ريسکها با ترکيب روشهايANP و FDEMATL مطالعه موردي پروژه تقاطع غير همسطح علامه عسکري

شناسايي و اولويت بندي ريسک پروژه هاي ساخت و ساز با لحاظ ارتباطات بين ريسکها با ترکيب روشهايANP و FDEMATL مطالعه موردي پروژه تقاطع غير همسطح علامه عسکري

… دانلود …

شناسايي و اولويت بندي ريسک پروژه هاي ساخت و ساز با لحاظ ارتباطات بين ريسکها با ترکيب روشهايANP و FDEMATL مطالعه موردي پروژه تقاطع غير همسطح علامه عسکري دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي و اولويت بندي ريسک پروژه هاي ساخت و ساز با لحاظ ارتباطات بين ريسکها با ترکيب روشهايANP و FDEMATL مطالعه موردي پروژه تقاطع غير همسطح علامه عسکري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي و اولويت بندي ريسک پروژه هاي ساخت و ساز با لحاظ ارتباطات بين ريسکها با ترکيب روشهايANP و FDEMATL مطالعه موردي پروژه تقاطع غير همسطح علامه عسکري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي و اولويت بندي ريسک پروژه هاي ساخت و ساز با لحاظ ارتباطات بين ريسکها با ترکيب روشهايANP و FDEMATL مطالعه موردي پروژه تقاطع غير همسطح علامه عسکري :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

ارزیابی دو بعدی احتمال وقوع – شدت اثر طی سالیان دراز مورد نقد واقع شده ا ست و نار سایی های عمده آن باعث غیر واقعی و گمراه کننده بودن ارزیابی ریسک می باشد. محیط پروژه همواره محیطی پویا است و ارتباط میان عوامل ریسک از یک طرف و اثر گذاری عوامل خارجی از طرفی دیگر بر ریسک ها باعث شده است که ارزیابی ریسک با استفاده از مدل دو بعدی با نارسااایی هایی مواجه شااود. در این مقاله با ارائه بعد جدید ارتباطات، این پویایی ها در ارزیابی ریسک دخیل می شود و با ا ستفاده از رویکردی جدید در محا سبه ابعاد ری سک، از روش FDEMATEL برای محا سبه ارتباطات داخلیریسااک ها، از ANP برای محاسبه شدت اثر ریسک ها و از رویکرد های فازی برای محاسبه احتمال وقوع و ارتباطات خارجی ریسک ها بهره برده می شود که در نهایت این رویکرد به محاسبه سه بعدی ریسک و رتبه بندی آن به شکلی دقیق تر به منظور واکنش های آتی و تخصیص بهینه منابع به مهمترین ریسک ها می انجامد.

پژوهشگر گرامی فایل کامل شناسايي و اولويت بندي ريسک پروژه هاي ساخت و ساز با لحاظ ارتباطات بين ريسکها با ترکيب روشهايANP و FDEMATL مطالعه موردي پروژه تقاطع غير همسطح علامه عسکري با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل شناسايي و اولويت بندي ريسک پروژه هاي ساخت و ساز با لحاظ ارتباطات بين ريسکها با ترکيب روشهايANP و FDEMATL مطالعه موردي پروژه تقاطع غير همسطح علامه عسکري دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.