بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور

بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور

… دانلود …

بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با مروری اجمالی در مسائل حوزههای فلسفه، روانشناسى، اخلاق، فلسفه دین و کلام جدید به این نتیجه میرسیم که معنای زندگى پر رنگ تر از دیگر مسائل در شاخههای یاد شده از دانش، مطرح است. در جهان معاصر پدیدههای گوناگونی چون اضطراب، افسردگى، یأس و نومیدى، پوچی و… در ارتباط مستقیم با مسئله معنای زندگى است. رواج روزافزون اموریمانند خودکشى، سست شدن پیوندهای خانوادگى، طلاق، افزایش اعتیاد به مواد مخدر و توهم زا همگی ناشی از نحوه نگرش خاص انسانها به مسئله معنای زندگى است. آلبرکامو معنای زندگى را فوری و فوتی ترین مسئله میداند. تلاش در یافتنمعنایی در زندگی خود نیرویی اصیل و بنیادی است و نه توجهی پانویه از کششهای غریزی او این معنی منحصر به فرد و ویژه خود اوست و از این اوست و تنها او که با ید و قادر است به آن تحقق بخشد و تنها در آن صورت است که معنیجویی او ارضاءخواهد شد پارهای از صاحبنظران بر این باورند که معنی و ارزشها چیزی نیستند مگر مکانیسمهای دفاعی، واکنش معکوس و بهگرایی. محققان در پی این هستند که رابطهی معنای زندگی و امیدواری را دریابند. زندگی بسیاری از مردم به سبب دلایلی متداول و معمولی که به آرمانها، اوضاع زندگی و روابط شخصی خاص ایشان مربوط میشود موقتاً یا دائماً پوچ و عبث است.معنای زندگی یکی از مهمترین موضوعات فلسفی، روانشناختی و دینی انسان در دوران جدید و عصر صنعتی شدن جوامع و پیشرفت همه جانبه علم و فنآوری است. ما در این پژوهش برآنیم تا رابطه معنای زندگی با امیدواری در دانشجویان دانشگاه پیام نور به دست آوریم. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور کاشمر در سال90 09 می باشد. و نمونه این پژوهش 199 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور کاشمر است که به صورت تصادفی – انتخاب شدهاند. ابزار اندازگیری در این پژوهش پرسشنامه معنای زندگی و پرسشنامه امیدواری اشنایدر بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و از آزمون T ، همبستگی واریانس، ضریب همبستگی پیرسون بوده است. نتایج نشان داد که: بین معنای زندگی و امیدواری به طور کلی رابطه معناداری وجود دارد. و بین معنای زندگی و امیدواری در دختران رابطه معناداری وجود ندارد. و بین معنای زندگی و امیدواری در پسران رابطه معناداری وجود ندارد.

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور