ارزيابي اثرات فرهنگي تورهاي گردشگري بارويکردتوسعه اکوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان دماوند

ارزيابي اثرات فرهنگي تورهاي گردشگري بارويکردتوسعه اکوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان دماوند

… دانلود …

ارزيابي اثرات فرهنگي تورهاي گردشگري بارويکردتوسعه اکوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان دماوند دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي اثرات فرهنگي تورهاي گردشگري بارويکردتوسعه اکوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان دماوند کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي اثرات فرهنگي تورهاي گردشگري بارويکردتوسعه اکوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان دماوند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي اثرات فرهنگي تورهاي گردشگري بارويکردتوسعه اکوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان دماوند :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اکوتوریسم پدیده ای مدرن است که انگیزه اصلی آن گردشگری، مشاهده و لذت از طبیعت و پدیده ها و چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی بوده و از آن می توان به عنوان یکی از منابع جدید درآمد در راستای توسعه پایدار نام برد. اقتصاد تک محصولی ایران دلیل مناسبی برای گسترش توریسم به جهت تنوع بخشی به اقتصاد است. اقتصاد کشورهایی که متکی به یک درآمد می باشند با کمترین نوسان قیمتی در بازارهای بین المللی یا تحریم اقتصادی از طرف کشورهای قدرتمند دنیا، سریع تحت تأثیر قرار می گیرد، لذا متنوع کردن زمینه های درآمدی کشور و تکیه بر صادرات غیر نفتی از راهکارهای برون رفت از این تهدید بالقوه می باشد که یکی از راهکارها، برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب از جاذبه های متنوع اکوتوریسم در کشور است. پژوهش حاضر به تحلیل اثرات فرهنگی تورهای طبیعت گردی در شهرستان دماوند پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای است که پایایی آن به میزان 809/0 و از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردید. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل های آماری SPSS و آزمون مورد استفاده برای پاسخگویی به فرضیه تحقیق آزمون تی تک نمونه ای است. بررسی نتایج حاکی از آن است که شاخص بهبود و درک شناخت میان فرهنگ ها بیشترین میانگین را در ارتباط با اثرات فرهنگی تورهای گردشگری به خود اختصاص داده است و کمترین اثر مربوط به شاخص قدرت دهی به مردم بوده است

عنوان محصول دانلودی:ارزيابي اثرات فرهنگي تورهاي گردشگري بارويکردتوسعه اکوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان دماوند
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به ارزيابي اثرات فرهنگي تورهاي گردشگري بارويکردتوسعه اکوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان دماوند را در ادامه مطلب ببینید
ارزيابي اثرات فرهنگي تورهاي گردشگري بارويکردتوسعه اکوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان دماوند