مروري بر کاربردزنجيره مارکف درپيش بيني خشکسالي هاي ايران

مروري بر کاربردزنجيره مارکف درپيش بيني خشکسالي هاي ايران

… دانلود …

مروري بر کاربردزنجيره مارکف درپيش بيني خشکسالي هاي ايران دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروري بر کاربردزنجيره مارکف درپيش بيني خشکسالي هاي ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مروري بر کاربردزنجيره مارکف درپيش بيني خشکسالي هاي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مروري بر کاربردزنجيره مارکف درپيش بيني خشکسالي هاي ايران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

خشکسالی از جمله بلایای طبیعی میباشد که در اثر کاهش بارشهای جوی اتفاق میافتد و دارای سیر خزنده و بطئی بوده و باعث وقوع خسارتهای بسیاری از جمله اقتصادی، اجتماعی و محیطی میشود. با توجه به غیر قابل پیشگیری بودن وقوع خشکسالی و نیاز اساسیبرنامهریزان به بررسی علمی آن جهت بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک، مدل سازی خشکسالی با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ومحیطی هر منطقه ضرورت پیدا میکند. در این مقاله که با هدف مروری بر کاربرد زنجیره مارکف در پیشبینی خشکسالیهای ایران صورتگرفته همواره استفاده از زنجیره مارکف به عنوان روشی پرکاربرد با ارائهی نتایج قابل قبول تأیید شده است. بگونهای که در مناطق مختلف با توجه به تفاوت در ناهمگونی بارش انطباق نوع زنجیره بر دورههای خشکی و تداوم آنها متفاوت بوده است و این امر جهت پیش بینی هایآتی خشکسالی در زمینهی مدیریت و برنامهریزی منابع آب مؤثر واقع میشود.

عنوان محصول دانلودی:مروري بر کاربردزنجيره مارکف درپيش بيني خشکسالي هاي ايران
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مروري بر کاربردزنجيره مارکف درپيش بيني خشکسالي هاي ايران را در ادامه مطلب ببینید
مروري بر کاربردزنجيره مارکف درپيش بيني خشکسالي هاي ايران