بررسي تاثيرآموزش محيط زيست دردانش، نگرش و مهارت زيست محيطي بهورزان خانه هاي بهداشت مطالعه موردي: شهرستان خوانسار

بررسي تاثيرآموزش محيط زيست دردانش، نگرش و مهارت زيست محيطي بهورزان خانه هاي بهداشت مطالعه موردي: شهرستان خوانسار

… دانلود …

بررسي تاثيرآموزش محيط زيست دردانش، نگرش و مهارت زيست محيطي بهورزان خانه هاي بهداشت مطالعه موردي: شهرستان خوانسار دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثيرآموزش محيط زيست دردانش، نگرش و مهارت زيست محيطي بهورزان خانه هاي بهداشت مطالعه موردي: شهرستان خوانسار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثيرآموزش محيط زيست دردانش، نگرش و مهارت زيست محيطي بهورزان خانه هاي بهداشت مطالعه موردي: شهرستان خوانسار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثيرآموزش محيط زيست دردانش، نگرش و مهارت زيست محيطي بهورزان خانه هاي بهداشت مطالعه موردي: شهرستان خوانسار :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بروز معضلات زیست محیطی و رونده افزاینده آن و همچنین شیوع بیماری های ناشی از آلودگی های محیطی در روستاها در سال های اخیر لزوم توجه ویژه به محیط زیست را در این مناطق ضروری نموده است. در این میان آموزش محیط زیست در راستای بهبود وضعیت زیست محیطی روستاها و کاهش میزان بیماری های مرتبط با محیط می تواند نقش موثری در توسعه و ارتقاء سطح بهداشت در روستاها داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی دوره آموزش محیط زیست برای بهورزان خانه های بهداشت شهرستان خوانسار است. به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تمامی بهورز این شهرستان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.958 و روایی پرسشنامه با آزمون بارتلت مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق تاثیر آموزش محیط زیست را بر ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی بهورزان نشان داد. از این رو می توان امید داشت با افزایش سواد زیست محیطی بهورزان، این افراد گروه مناسبی برای انتقال آموزش های زیست محیطی به جامعه روستایی باشند

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي تاثيرآموزش محيط زيست دردانش، نگرش و مهارت زيست محيطي بهورزان خانه هاي بهداشت مطالعه موردي: شهرستان خوانسار با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي تاثيرآموزش محيط زيست دردانش، نگرش و مهارت زيست محيطي بهورزان خانه هاي بهداشت مطالعه موردي: شهرستان خوانسار دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.