تحليل حساسيت مدل CCHE2D در شبيهسازي الگوي رسوبگذاري مخزن سد ساوه نسبت به ضريب زبري بستر و ضريب لغزش ديوارهها

تحليل حساسيت مدل CCHE2D در شبيهسازي الگوي رسوبگذاري مخزن سد ساوه نسبت به ضريب زبري بستر و ضريب لغزش ديوارهها

… دانلود …

تحليل حساسيت مدل CCHE2D در شبيهسازي الگوي رسوبگذاري مخزن سد ساوه نسبت به ضريب زبري بستر و ضريب لغزش ديوارهها دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحليل حساسيت مدل CCHE2D در شبيهسازي الگوي رسوبگذاري مخزن سد ساوه نسبت به ضريب زبري بستر و ضريب لغزش ديوارهها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحليل حساسيت مدل CCHE2D در شبيهسازي الگوي رسوبگذاري مخزن سد ساوه نسبت به ضريب زبري بستر و ضريب لغزش ديوارهها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحليل حساسيت مدل CCHE2D در شبيهسازي الگوي رسوبگذاري مخزن سد ساوه نسبت به ضريب زبري بستر و ضريب لغزش ديوارهها :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و علوم مهندسي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات اصلی پس از ساخت سدها مسأله رسوبگذاری مخازن آنهاست. این پدیده بهرهبرداری بهینه از حجم آب ذخیره شده در مخزن، دریچههای تحتانی و شیرها را تحت تأثیر قرار داده و همچنین فرسایش و کفکنی پاییندست سد، ممکن است باعث ناپایداری آن گردد. آنالیز حساسیت به منظورتعیین اهمیت نسبی پارامترهای کنترلکننده پیشنهاد شده استCCHE2D یکی از مدلهای مشهورشبیهسازی جریان غیردائمی بوده که برای شبیهسازی رسوبگذاری در مخزن سد ساوه بهکار برده شده و نتایج آن با هیدروگرافی انجام شده در سال 6831 به منظور کارآیی این مدل مقایسه شده است. هدفاصلی این مقاله تحلیل حساسیت مدل نسبت به ضریب زبری بستر و ضریب لغزش دیوارهها میباشد. نتایج افزایش و کاهش 61 درصدی ضریب زبری بستر و 81 درصدی ضریب لغزش دیوارهها بیانگر وجود حساسیت نسبت به زبری بستر و عدم وجود حساسیت نسبت به ضریب لغزش دیوارهها میباشد.

با سلام،محصول دانلودی تحليل حساسيت مدل CCHE2D در شبيهسازي الگوي رسوبگذاري مخزن سد ساوه نسبت به ضريب زبري بستر و ضريب لغزش ديوارهها آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تحليل حساسيت مدل CCHE2D در شبيهسازي الگوي رسوبگذاري مخزن سد ساوه نسبت به ضريب زبري بستر و ضريب لغزش ديوارهها و بررسی کامل هدایت میشوید
تحليل حساسيت مدل CCHE2D در شبيهسازي الگوي رسوبگذاري مخزن سد ساوه نسبت به ضريب زبري بستر و ضريب لغزش ديوارهها