بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتريان بر وفاداري مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر تهران

بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتريان بر وفاداري مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر تهران

… دانلود …

بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتريان بر وفاداري مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتريان بر وفاداري مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتريان بر وفاداري مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتريان بر وفاداري مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر تهران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت و حسابداري ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر وفاداری مشتریان(مطالعه موردی:شعب بانک های خصوصی شهر تهران) می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانکهای خصوصی شهر تهران است که نا محدود میباشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی متناسب با حجم جامعه و از طریق فرمول کوکران نهایتاً 385 آماره انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه یکی شامل متغییرهای مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتری، ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و پرسش نامه دوم شامل وفاداری مشتریان است که روایی و پایایی آن محاسبه شده است. اطلاعات جمع شده از نمونه آماری توسط نرم افزار LISREL و SPSS و با استفاده از روش های آمار توصیفی و همچنین آزمونهای آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان میدهد بین متغیره مستقل (مدیریت ارتباط با مشتری) و متغییر وابسته (وفاداری مشتریان) رابطه معناداری وجود دارد.

با سلام،محصول دانلودی بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتريان بر وفاداري مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر تهران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتريان بر وفاداري مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر تهران و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتريان بر وفاداري مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر تهران