طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينهسازي گرگ خاکستري

طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينهسازي گرگ خاکستري

… دانلود …

طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينهسازي گرگ خاکستري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينهسازي گرگ خاکستري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينهسازي گرگ خاکستري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينهسازي گرگ خاکستري :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، الگوریتمهای هوشمند به منظورطراحی بهینهی پایدارسازهای کلاسیک و نیز برای استحکام نقاط ضعف محسوس آنها، که حاصل عملکرد ضعیفشان در اثر غیرخطیبودن سیستم قدرت، تغییر پارامترهای سیستم و اغتشاشات مختلف است، بهکار رفتهاند. در این مقاله، پایدارسازهای کلاسیک و فازی برای پایدارسازی نوسانات محلی و بینناحیهای یک سیستم دوناحیهای دوماشینه مورد استفاده قرار میگیرند. پارامترهای کنترلر فازی توسطالگوریتم بهینهسازی گرگ خاکستری 1 (GWO) به طور بهینه تعیین میشوند. هدف بهینهسازی پایدارساز فازی بهبود توانایی پایدارساز در میراکردن نوسانات سیستم است. حداقل کردن نوسانات سرعتبینناحیه به عنوان تابع هدف مسالهی بهینهسازی مدنظر قرار میگیرد. نتایج شبیهسازی نشان میدهند که پایدارسازهای فازی در مقایسه با پایدارسازهای کلاسیک توانایی بالایی برای میراکردن نوسانات سیستمدارند، بهگونهای که نوسانات سیستم قدرت با سرعت بالاتر و دامنهی کمتر میرا میشوند. نتایج نشان میدهند که طراحی بهینهی پایدارساز فازی با تعیین بهینهی پارامترهای آن موجب میشود نوسانات سیستم1- Grey Wolf Optimizer قدرت در مقایسه با حالت قبل از بهینهسازی به حداقل مقدار ممکن شرایط اغتشاش دست یابند.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينهسازي گرگ خاکستري روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينهسازي گرگ خاکستري