تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان

تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان

… دانلود …

تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی ابعاد ساختار سازمانی بر یادگیرنده بودن سازمان آموزش و پرورش استان گیلان است. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان هایرشت)ناحیه 1(، صومعه سرا ، لاهیجان و لنگرود است که بر اساس آمار رسمی 562 نفر می باشد. حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرها و به روش نمونه گیری خوشه ای 121 نفر بوده که با کنار گذاشتن پرسشنامه های ناقص تعداد151 نفر انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه ی ابعاد ساختار سازمانی ، شامل 52 سوال و پرسشنامه ی سازمان یادگیرنده ، شامل 11 سوال برای تولید داده استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی ابعاد ساختار سازمانی معادل0/812 و ضریب الفای پرسشنامه ی سازمان یادگیرنده 0/925 محاسبه شد برای تحلیل داده ها ازآزمون تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که: بین ابعاد ساختار سازمانی با یادگیرنده بودن سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. بین مولفه های ابعاد ساختار سازمانی)پیچیدگی و رسمیت( رابطه معنادار وجود دارد

با سلام،محصول دانلودی تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان هدایت میشوید
تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان