بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني وتمايل به ترک خدمت

بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني وتمايل به ترک خدمت

… دانلود …

بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني وتمايل به ترک خدمت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني وتمايل به ترک خدمت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني وتمايل به ترک خدمت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني وتمايل به ترک خدمت :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در جوامع بشری امروزی رفتارهای فرانقشی به جای سلسله مراتب خشک و رسمی و مشاغل بشدت غیر شخصی که تاثیر زیادی بر اثر بخشی سازمان ها دارند ، مورد توجه پژوهشگران حوزه منابع انسانی قرار گرفته است.در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و تمایل به ترک خدمت موردبررسی قرار گیرد. روش جمعآوری دادهها نیز میدانی و کتابخانهای و ابزار آن پرسشنامههای استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف وپرسشنامه تمایل به ترک خدمتکولارلی میباشد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها بر حسب فرضیههای این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرمافزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیه تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرمافزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان میدهد مدل به کار گرفته شده، از لحاظ بارعاملی و اعداد معنیداری مورد تأیید است و همه روابط مستقیم میان متغیرهای مدل نیز، معنیدار بودهاند. همچنین یافتههای تحقیق معنادار بودن فرضیه را نشان میدهد و به طور کلی فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت

اینک شما با جستجوی بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني وتمايل به ترک خدمت وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني وتمايل به ترک خدمت شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني وتمايل به ترک خدمت