اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد با غلظت هاي مختلف بر روي برخي خصوصيات پنج ژنوتيپ پسته

اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد با غلظت هاي مختلف بر روي برخي خصوصيات پنج ژنوتيپ پسته

… دانلود …

اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد با غلظت هاي مختلف بر روي برخي خصوصيات پنج ژنوتيپ پسته دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد با غلظت هاي مختلف بر روي برخي خصوصيات پنج ژنوتيپ پسته کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد با غلظت هاي مختلف بر روي برخي خصوصيات پنج ژنوتيپ پسته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد با غلظت هاي مختلف بر روي برخي خصوصيات پنج ژنوتيپ پسته :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي رهيافت هاي علمي در صنعت طلاي سبز، پسته

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این آزمایش در سال زراعی 1391-92 با تولید نهال در مزرعه برم و پژوهش در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان انجام شد و تاثیر چهار غلظت ماده تنظیم کننده رشد گیاهی 92 -هموبراسینولید با غلظتهای صفر -10 10,-8 10,-6 10 مولار برروی دانهالهای 5 نوع ژنوتیپ پسته بر اساس آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام پذیرفت. پس ازمحلول پاشی در مرحله شش برگی دانهالهای پسته و پس از گذشت شش هفته، صفات ارتفاع نهال، وزن تر، کلروفیل کل، کروفیل aو آنزیم لیپوکسی ژناز اندازه گیری شد و مشاهده گردید به طور معنی داری تحت اثر متقابل ژنوتیپ و هورمون براسینواستروئیدقرار دارند. با توجه به نتایج بدست آمده در تیمار کاربرد هورمون با غلظتهای -10 10 و-8 10 ومولار ارتفاع بوته منجر به افزایش ارتفاع دانهال شد. نتایج تجزیه واریانس بدست آمده اثر معنی دار غلظتهای مختلف هورمون براسینواستروئید بر انزیم لیپوکسی ژنازرا در سطح 1 درصد نشان می دهد. بیشترین مقدار انزیم لیپوکسی ژنازمربوط به غلظت -10 10 مول وکمترین مقدار انزیم لیپوکسی ژنازمربوط به شاهدوغلظت-6 10 میباشد. از آنجاییکه هورمون براسینواستروئید در دانهال میزان قند را کاهش داد، میزان کلروفیل a و کل نیز در دانهال، کاهش یافت. از نتایج بدست آمده مشخص شد که استفاده از ماده تنظیم کننده رشد گیاهی 92-هموبراسینولید که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند، برای حفظ عملکرد اقتصادی گیاهان تحت تنش ضروری و قابل توجیه است، ازطرفی بدست آوردن نقطه برخورد بین ژنوتیپ های مختلف و 92 -هموبراسینولید برای تعیین ژنوتیپ متحمل تر قابل توجه است.

با سلام،محصول دانلودی اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد با غلظت هاي مختلف بر روي برخي خصوصيات پنج ژنوتيپ پسته آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد با غلظت هاي مختلف بر روي برخي خصوصيات پنج ژنوتيپ پسته و بررسی کامل هدایت میشوید
اثر محلول پاشي هورمون براسينواستروئيد با غلظت هاي مختلف بر روي برخي خصوصيات پنج ژنوتيپ پسته