رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا

رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا

… دانلود …

رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي ايران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا انجام پذیرفته است.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاهآزاد اسلامی واحد نکا که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل می باشند که برابر با 2061 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 327 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. ابزاراندازه گیری پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ (2008) و هوش هیجانی بار- ان (1980) بوده است. جهت پایایی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هوش معنوی 0/86 و هوش هیجانی 0/78 محاسبه گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و نمودار ستونی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) ازطریق نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاهآزاد اسلامی واحد نکا رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد سهم هریک از مولفه های هوش معنوی در تبیین هوش هیجانی دانشجویان متفاوت میباشد بطوری که تولید معنای شخصی باتوجه به بزرگتر بودن بتای آن (0/358) بیشترین سهم و بسط حالت هوشیاری (0/121) کمترین سهم را در پیش بینی هوش هیجانی دانشجویان دارا می باشد.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا وارد صفحه فروش فایل دانلودی رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا