بررسي مديريت خاکورزي و پرايمينگ بذر با مايکوريزا و اسيد ساليسيليک برميزان عملکرد دانه، مقدار کلروفيل کل و ميزان کارتنوئيد در گياه ذرت

بررسي مديريت خاکورزي و پرايمينگ بذر با مايکوريزا و اسيد ساليسيليک برميزان عملکرد دانه، مقدار کلروفيل کل و ميزان کارتنوئيد در گياه ذرت

… دانلود …

بررسي مديريت خاکورزي و پرايمينگ بذر با مايکوريزا و اسيد ساليسيليک برميزان عملکرد دانه، مقدار کلروفيل کل و ميزان کارتنوئيد در گياه ذرت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي مديريت خاکورزي و پرايمينگ بذر با مايکوريزا و اسيد ساليسيليک برميزان عملکرد دانه، مقدار کلروفيل کل و ميزان کارتنوئيد در گياه ذرت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي مديريت خاکورزي و پرايمينگ بذر با مايکوريزا و اسيد ساليسيليک برميزان عملکرد دانه، مقدار کلروفيل کل و ميزان کارتنوئيد در گياه ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي مديريت خاکورزي و پرايمينگ بذر با مايکوريزا و اسيد ساليسيليک برميزان عملکرد دانه، مقدار کلروفيل کل و ميزان کارتنوئيد در گياه ذرت :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در علوم زيستي و کشاورزي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

به منظوربررسی اثر خاکورزی، پرایمینگ بذر و قارچ میکوریزا بر میزان عملکرد دانه، مقدار کلروفیل کل و میزان کارتنوئید درگیاه ذرت، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392 درمزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه شاهرود در زمینی به مساحت 1500 متر مربع اجرا گردید. عوامل مورد بررسی در این آزمایششامل 3 سطح خاکورزی به صورت ، 1) خاکورزی رایج (گاوآهن برگرداندار، دیسک وفاروئر)، 2) دیسک و فاروئر، 3) فاروئر بهعنوان عامل اصلی و ترکیب سطوح پرایم (پرایم و عدم پرایم بذور با اسید سالیسیلیک 0/1 نرمال) و سطوح میکوریزا (تلقیح وعدم تلقیح) به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفت. تلقیح میکوریزا با گونه ی Glomus mosseae انجام شد. نتایجتجزیه واریانس نشان داد که اعمال سیستم های مختلف خاکورزی تاثیر معنی داری بر روی میزان عملکرد دانه، مقدار کلروفیلکل و میزان کارتنوئید داشت. به طوری که مقایسه میانگین تیمارها نیز نشان داد که اعمال خاکورزی رایج در شرایط پرایمبذور با اسید سالیسیلیک و تلقیح قارچ مایکوریزا باعث افزایش میزان عملکرد دانه، مقدار کلروفیل کل و میزان کارتنوئید گردید.

عنوان محصول دانلودی:بررسي مديريت خاکورزي و پرايمينگ بذر با مايکوريزا و اسيد ساليسيليک برميزان عملکرد دانه، مقدار کلروفيل کل و ميزان کارتنوئيد در گياه ذرت
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي مديريت خاکورزي و پرايمينگ بذر با مايکوريزا و اسيد ساليسيليک برميزان عملکرد دانه، مقدار کلروفيل کل و ميزان کارتنوئيد در گياه ذرت را در ادامه مطلب ببینید
بررسي مديريت خاکورزي و پرايمينگ بذر با مايکوريزا و اسيد ساليسيليک برميزان عملکرد دانه، مقدار کلروفيل کل و ميزان کارتنوئيد در گياه ذرت