شبيهسازي خنک کردن يک صفحه فتوولتائيک و بهينه نمودن شرايطعملياتي آن به کمک الگوريتم رقابت استعماري

شبيهسازي خنک کردن يک صفحه فتوولتائيک و بهينه نمودن شرايطعملياتي آن به کمک الگوريتم رقابت استعماري

… دانلود …

شبيهسازي خنک کردن يک صفحه فتوولتائيک و بهينه نمودن شرايطعملياتي آن به کمک الگوريتم رقابت استعماري دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شبيهسازي خنک کردن يک صفحه فتوولتائيک و بهينه نمودن شرايطعملياتي آن به کمک الگوريتم رقابت استعماري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شبيهسازي خنک کردن يک صفحه فتوولتائيک و بهينه نمودن شرايطعملياتي آن به کمک الگوريتم رقابت استعماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شبيهسازي خنک کردن يک صفحه فتوولتائيک و بهينه نمودن شرايطعملياتي آن به کمک الگوريتم رقابت استعماري :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مطالعه، با استفاده از یک مدل جایگزین مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی، دادههای آزمایشگاهی یک لوله گرمایی ترموسیفون برای خنکسازی یک پنل فتوولتائیک شبیهسازی شد. در آزمایشهای انجامشده، اثرات متغیرهایی همچون زاویه پنل، تابش خورشید، دمای هوای محیط، غلظت نانوسیال و نسبت پرشدگی برای بهدست آوردن بیشترین دو لایه برای تعیین بهینه تعداد نورونها آموزش داده MLP بازدهی سیستم فتوولتائیک بررسی شده است. شبکههای شد؛ همچنین با بهرهگیری از الگوریتم رقابت استعماری، صحت و دقت آموزش شبکه عصبی بررسی شد. شبکه عصبی مصنوعی به همراه الگوریتم رقابت استعماری خطای حدود 0/009برای مجموعه دادههای آموزشی دارد و در نتیجه برای پیشبینی بهترین شرایط عملکردی لولههای گرمایی ترموسیفون از الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است. پس ازبهینهسازی آموزش شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم رقابت استعماری و با استفاده از شبکه آموزش دیدهشده به صورت بهینه، بهترین شرایط عملکردی نانوسیال در تابش خورشید و دمای هوای محیط ثابت با الگوریتم بهینهسازی رقابت استعماری مشخص گردیدند. برای تابش خورشید در روزهای معمولی )حدود 2W/m1000 ( و دمای هوای مناسب حدود 25درجه سانتیگراد، مقدار حداکثر توان فتوولتائیک حدود 45/34 وات در شرایط عملیاتی زاویه پنل 10 درجه، نسبت پرشدگی نانوسیال 24 درصد و غلظت نانوسیال 0/9gr/cmبدست میآید.

با سلام،محصول دانلودی شبيهسازي خنک کردن يک صفحه فتوولتائيک و بهينه نمودن شرايطعملياتي آن به کمک الگوريتم رقابت استعماري آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل شبيهسازي خنک کردن يک صفحه فتوولتائيک و بهينه نمودن شرايطعملياتي آن به کمک الگوريتم رقابت استعماري هدایت میشوید
شبيهسازي خنک کردن يک صفحه فتوولتائيک و بهينه نمودن شرايطعملياتي آن به کمک الگوريتم رقابت استعماري