مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيک DBT بر کاهش علايم افسردگي در دوگروه زنان و مردان در بيماران افسرده شهر شهرکرد

مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيک DBT بر کاهش علايم افسردگي در دوگروه زنان و مردان در بيماران افسرده شهر شهرکرد

… دانلود …

مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيک DBT بر کاهش علايم افسردگي در دوگروه زنان و مردان در بيماران افسرده شهر شهرکرد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيک DBT بر کاهش علايم افسردگي در دوگروه زنان و مردان در بيماران افسرده شهر شهرکرد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيک DBT بر کاهش علايم افسردگي در دوگروه زنان و مردان در بيماران افسرده شهر شهرکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيک DBT بر کاهش علايم افسردگي در دوگروه زنان و مردان در بيماران افسرده شهر شهرکرد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) بر کاهش علایم افسردگی در دو گروه زنان و مردان در بیماران افسرده ی شهر شهرکرد اجرا شد. روش این پژوهش از نوع نیمه تجربی، پیشآزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. در اجرای این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر شهرکرد 011 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه افسردگی بکویرایش دوم (Beck-II) پاسخ دادند. از بین افرادی که افسردگی اساسی تشخیص داده شدند و توسط روانپزشک برای تایید داشتن اختلال افسردگی اساسی مصاحبه شدند، 01 نفر انتخاب و به صورت تصادفیدر 3 گروه 01 نفری، دوگروه آزمایش )رفتار درمانی دیالکتیک و دارو درمانی( و یک گروه کنترل جایگذاری شدند . داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است رفتار درمانی دیالکتیک در مردان تاثیر بیشتری نسبت به زنان دارد

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيک DBT بر کاهش علايم افسردگي در دوگروه زنان و مردان در بيماران افسرده شهر شهرکرد با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالکتيک DBT بر کاهش علايم افسردگي در دوگروه زنان و مردان در بيماران افسرده شهر شهرکرد دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.