ارزيابي وضعيت تکريم ارباب رجوع در دانشگاه شيراز و ارائه ي راهکارهايي جهت بهبود آن ( با نگاهي به آموزه هاي اسلامي )

ارزيابي وضعيت تکريم ارباب رجوع در دانشگاه شيراز و ارائه ي راهکارهايي جهت بهبود آن ( با نگاهي به آموزه هاي اسلامي )

… دانلود …

ارزيابي وضعيت تکريم ارباب رجوع در دانشگاه شيراز و ارائه ي راهکارهايي جهت بهبود آن ( با نگاهي به آموزه هاي اسلامي ) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي وضعيت تکريم ارباب رجوع در دانشگاه شيراز و ارائه ي راهکارهايي جهت بهبود آن ( با نگاهي به آموزه هاي اسلامي ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي وضعيت تکريم ارباب رجوع در دانشگاه شيراز و ارائه ي راهکارهايي جهت بهبود آن ( با نگاهي به آموزه هاي اسلامي )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي وضعيت تکريم ارباب رجوع در دانشگاه شيراز و ارائه ي راهکارهايي جهت بهبود آن ( با نگاهي به آموزه هاي اسلامي ) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

براساس آموزه های اسلامی، کارگزاران، خدمتگزاران مردم هستند. لذا تکریم ارباب رجوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا طرح تکریم ارباب رجوع در دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی ایران، از جمله دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس هدف کلی از انجام این پژوهش، ارزیابی وضعیت تکریم ارباب رجوع و ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود آن با نگاهی به آموزه های اسلامی در دانشگاه شیراز بود. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی محقق ساخته بود که پس از محاسبه ی روایی و پایایی آن، توزیع و گردآوری شد. 1028 نفر از ارباب رجوع : اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان، مراجعه کنندگان و مجریان طرح در دانشگاه شیراز که به ترتیب با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تصادفی طبقه ای، نمونه ی در دسترس و کل شمار انتخاب شده بودند، پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی، و با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد : میانگین رضایت از وضعیت موجود طرح تکریم ارباب رجوع از سطح کفایت مطلوب (Q3) بیشتر می باشد. میانگین رضایت از وضعیت موجود هر یک از ابعاد طرح تکریم ارباب رجوع، بیشتر و یا معادل سطح کفایت مطلوب (Q3) می باشد. تفاوت معناداری بین میانگین رضایت ذینفعان از کیفیت ابعاد طرح تکریم ارباب رجوع مشاهده شد. به این ترتیب که بیشترین میانگین رضایت از کیفیت ابعاد طرح تکریم ارباب رجوع مربوط به کارکنان و کمترین آن مربوط به اساتید بود.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل ارزيابي وضعيت تکريم ارباب رجوع در دانشگاه شيراز و ارائه ي راهکارهايي جهت بهبود آن ( با نگاهي به آموزه هاي اسلامي ) روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

ارزيابي وضعيت تکريم ارباب رجوع در دانشگاه شيراز و ارائه ي راهکارهايي جهت بهبود آن ( با نگاهي به آموزه هاي اسلامي )